Надсилання факсів із пристрою за допомогою програми

З цією програмою можна надсилати факси з пристрою і змінювати параметри факсів.
Кнопка для надсилання факсів згідно з параметрами за замовчуванням реєструється за замовчуванням, але також можна зареєструвати власні параметри.
Зареєструвавши кнопки і призначивши їм часто використовувані параметри й адресатів, можна виконувати зареєстровані операції простим натисканням кнопки. Зареєстровані кнопки можна використовувати на всіх багатофункціональних пристроях, які підтримують цю функцію.

Необхідні умови

Пристрій, який буде використовуватися, дає змогу виконувати завдання з мобільних терміналів
Виконайте описану нижче процедуру, щоб увімкнути параметр з панелі керування на пристрої.
Відкрийте [Параметри керування] > [Ліцензія/Інше] з меню (Параметри/реєстрація) → установіть для параметра [Дозволити виконувати завдання з мобіл. пристрою] значення [Увімк.].
Параметр [Увійти як гість] вимкнуто в меню [Параметри програми] > [Відом.про корист.]
ПРИМІТКА
Якщо автентифікацію користувача ввімкнуто і параметр [Відображати в разі вибору функції] вибрано в розділі [Параметри відображення екрана входу в систему], відкрийте будь-який із зазначених нижче екранів, перш ніж виконувати операцію.
Головне меню/Головний
Мобільний портал
Якщо клавіатура програмного забезпечення відображається на екрані автентифікації за допомогою клавіатури, закрийте клавіатуру програмного забезпечення, перш ніж виконувати операцію.

Процедури

1.Торкніться елемента [] у лівому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business.
Відобразиться екран [Вибр.принт.].
2.Виберіть пристрій, що використовується.
3.Торкніться елемента [Інші функції] на головному екрані програми Canon PRINT Business.
4.Торкніться [Факс].
Під час надсилання факсу з параметрами за замовчуванням
5.На екрані [Факс] торкніться [Факс].
6.Введіть адресу призначення.
Щоб ввести зірочку, знак решітки або кому (пауза), торкніться області введення [Номер факсу], а потім торкніться [*#] на цифровій клавіатурі.
Можна також торкнутися [+], щоб відкрити адресну книгу мобільного термінала і вказати адресата.
Указано параметри факсу за замовчуванням, але можна торкнутися параметра, щоб змінити його.
7.Помістіть оригінал на пристрій і торкніться [Пуск].
Завдання може бути скасовано, якщо помістити оригінали після того, як торкнетеся [Пуск].
8.Підтвердьте адресата на екрані, що відобразиться, і торкніться [OK].
Якщо відображається екран [Введіть PIN-код], введіть PIN-код із чотирьох цифр, що відображається на екрані пристрою.
ПРИМІТКА
Можна ввімкнути параметр [Параметри програми] > [Перевірити введ. № факсу], щоб відобразити поле для підтвердження введеного номера факсу під час введення номера призначення вручну.
Залежно від програми адресної книги в програмі може бути відсутня можливість доступу до даних адресатів. У такому випадку використовуйте іншу програму адресної книги.
Під час реєстрації нової кнопки
5.На екрані [Факс] торкніться [Додати кнопку].
6.Укажіть параметри для реєстрації нової кнопки, номер факсу призначення і назву кнопки і торкніться [Зберегти].
ПРИМІТКА
Для будь-яких параметрів, не настроєних у програмі, використовуються налаштування пристрою.

Результат

Факс надсилається у вказане місце призначення.
Якщо зареєструвати нову кнопку, вона додається на екран [Факс].
ПРИМІТКА
Щоб змінити параметри зареєстрованої кнопки, торкніться [] праворуч від кнопки.
Щоб сортувати кнопки або видалити кнопку, торкніться піктограми Змінити у правій верхній частині екрана.
Якщо відображається повідомлення «Завдання скасовано, оскільки принтер використовувався або закінчився час очікування.», увійдіть до пристрою, перш ніж виконувати операцію, або змініть параметри візуальних повідомлень пристрою.
Якщо відображається повідомлення «Не вдалося виконати завдання, тому що параметри завдання на принтері неправильні або виконувалась інша операція.», перевірте параметри [Факс] пристрою і змініть будь-які параметри, що суперечать параметрам, указаним у програмі.

Пов’язані теми