Надсилання факсів із пристрою за допомогою програми

Із цією програмою можна надсилати факси з пристрою і змінювати параметри факсів.
Кнопка для надсилання факсів згідно параметрів за замовчуванням реєструється за замовчуванням, але також можна зареєструвати власні параметри.
Зареєструвавши часто використовувані параметри та розташування в кнопках, можна виконувати зареєстровані операції, просто натискаючи кнопку.

Необхідні умови

Пристрій, який буде використовуватися, дозволяє виконувати завдання з мобільних терміналів
Виконайте описану нижче процедуру, щоб увімкнути настройку з панелі керування на пристрої.
Відкрийте [Management Settings] (Настройки керування) > [License/Other] (Ліцензія/Інше) з меню (Settings/Registration) → установіть для параметра [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Дозволити виконувати завдання з мобільного пристрою) значення [On] (Увімкнено).
Параметр [Log in as Guest user] (Увійти як гість) вимкнено в меню [App Settings] (Настройки програми) > [User Information] (Відомості про користувача)
ПРИМІТКА
Якщо автентифікацію користувача ввімкнено і параметр [Display When Function Is Selected] (Відображення при виборі функції) встановлюється в [Login Screen Display Settings] (Налаштування відображення екрана входу), відкрийте будь-який із зазначених нижче екранів, перш ніж виконувати операцію.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Якщо клавіатура програмного забезпечення відображається на екрані автентифікації клавіатури, закрийте клавіатуру програмного забезпечення, перш ніж виконувати операцію.

Процедури

1.Торкніться елемента [] у лівому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business.
Відобразиться екран [Select Printer] (Вибір принтера).
2.Виберіть пристрій, що використовується.
3.Торкніться елемента [Other Functions] (Інші функції) на екрані програми Canon PRINT Business.
4.Торкніться [Fax] (Факс).
Під час надсилання факсу з параметрами за замовчуванням
5.На екрані [Fax] (Факс) торкніться [Fax] (Факс).
6.Введіть адресу призначення.
Можна торкнутися [+], щоб відкрити адресну книгу мобільного термінала і вказати призначення.
Вказано параметри факсу за замовчуванням, але можна торкнутися параметра, щоб змінити його.
7.Помістіть оригінал на пристрій і торкніться [Start] (Старт).
Завдання може бути скасовано, якщо помістити оригінали після того, як торкнетеся [Start] (Старт).
8.Підтвердьте призначення на екрані, що відобразиться, і торкніться [OK].
Якщо відображається екран [Enter PIN Code] (Ввести PIN-код), введіть PIN-код із чотирьох цифр, що відображається на екрані пристрою.
ПРИМІТКА
Можна увімкнути параметр [App Settings] (Настройки програми) > [Confirm Entered Fax Number] (Підтвердити введений номер факсу), щоб відобразити поле для підтвердження введеного номера факсу під час введення призначення вручну.
Залежно від програми адресної книги у програмі може бути відсутня можливість доступу до призначень. У такому випадку використовуйте іншу програму адресної книги.
Під час реєстрації нової кнопки
5.На екрані [Fax] (Факс) торкніться [Add Button] (Кнопка додавання).
6.Вкажіть параметри для реєстрації нової кнопки, номер факсу призначення і назву кнопки і торкніться [Store] (Зберегти).

Результат

Факс надсилається до вказаного призначення.
Якщо зареєструвати нову кнопку, вона додається на екран [Fax] (Факс).
ПРИМІТКА
Щоб змінити параметри зареєстрованої кнопки, торкніться [] праворуч від кнопки.
Щоб сортувати кнопки або видалити кнопку, торкніться піктограми Edit праворуч від кнопки.
Якщо відображається повідомлення «The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred.», увійдіть до пристрою, перш ніж виконувати операцію, або змініть параметри візуальних повідомлень пристрою.
Якщо відображається повідомлення «Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed.», перевірте параметри [Fax] (Факс) пристрою і змініть будь-які параметри, що суперечать параметрам, вказаним у програмі.

Інші розділи на цю тему