Надсилання адреси призначення, яку можна використовувати з функцією [Scan and Send] (Сканування й надсилання) / [Scan] (Сканування), на пристрій

Адресу призначення, яка зберігається в адресній книзі мобільного терміналу, можна надіслати на пристрій. Надіслану адресу призначення можна вказати як адресат під час використання функції [Scan and Send] (Сканування й надсилання) / [Scan] (Сканування) на пристрої. Крім того, у програмі можна ввести тему, текст та ім’я файлу, а також надіслати їх на пристрій. Вибрати пристрій для надсилання можна за допомогою NFC, Bluetooth або QR-коду.

Необхідні умови

Установлено [App Settings] (Настройки програми) > [User Information] (Відомості про користувача). (Коли функцію автентифікації користувача встановлено на пристрої)

Процедури

Зазначення адресата за допомогою мобільного термінала

1.На головному екрані торкніться [Other Functions] (Інші функції) > [Provide Address] (Надати адресу).
2.Введіть адресу призначення, адресата для копії, тему, ім’я файлу, текст.

Вибір пристрою й надсилання адреси призначення

Вибір пристрою торканням елемента NFC
Операції на пристрої
3.Натисніть [Scan and Send] (Сканування й надсилання) або [Scan] (Сканування) > [E-Mail] (Електронна пошта) на панелі керування.
Операції на мобільному терміналі
4.Коли відобразиться екран [Provide Address] (Надати адресу), торкніться мобільним терміналом мітки NFC на пристрої.
Адресу призначення надіслано на вибраний пристрій.
Вибір пристрою за допомогою Bluetooth
Операції на мобільному терміналі
3.Торкніть елемент [Next] (Далі) на екрані [Provide Address] (Надати адресу).
4.Виберіть пристрій, що використовується, на екрані [Nearby Printers] (Принтери поблизу).
Адресу призначення надіслано на вибраний пристрій.
Якщо пристрій не виявлено
Перейдіть до місця, у якому можна виявити пристрій, і торкніться елемента [Search] (Пошук). Приблизна відстань, у межах якої пристрій можна виявити за допомогою Bluetooth, складає 2 m/80 inches.
Якщо відображається екран [Usage] (Використання)
Введіть потрібний PIN-код на екрані й зареєструйте пристрій (створіть пару) у мобільному терміналі як пристрій, підключений за допомогою Bluetooth.
Якщо відображається екран [Adjust Sensitivity] (Налаштування чутливості)/[Adjust Sensitivity for Login] (Налаштування чутливості для входу)
Регулювання чутливості Bluetooth необхідне для мобільного термінала, що використовується. Відрегулюйте чутливість відповідно до вказівок на екрані.
Вибір пристрою за QR-кодом
Операції на пристрої
3.Відобразіть на пристрої QR-код з екрана [Mobile Portal] (Мобільний портал).
Операції на мобільному терміналі
4.Торкніть елемент [Next] (Далі) на екрані [Provide Address] (Надати адресу).
5.Розташуйте QR-код, що відображається на панелі керування, у межах екрана камери.
Коли QR-код потрапить у межі екрана, програма автоматично зісканує його.
Адресу призначення надіслано на пристрій, вибраний за QR-кодом.
ПРИМІТКА
Якщо ввімкнути параметр [Provide Address to Selected Printer] (Надати адресу для вибраного принтера) у меню [App Settings] (Настройки програми) > [Provide Address] (Надати адресу), адресу призначення можна надіслати на пристрій, що відображається на головному екрані програми. У такому разі після введення кожного параметра на екрані [Provide Address] (Надати адресу) вибирати пристрій не потрібно.
Залежно від програми адресної книги, що використовується, у програмі може бути відсутня можливість перегляду адрес. У такому разі використовуйте іншу програму адресної книги.
Якщо відображається запит на введення пароля, уведіть його в полі [Remote UI Access PIN] (PIN-код доступу до віддаленого інтерфейсу користувача).

Результат

У програмі відображається повідомлення про завершення надсилання адреси призначення.
Переконайтеся, що надіслана адреса призначення установлена як адресат на панелі керування пристрою, і продовжуйте використання функції [Scan and Send] (Сканування й надсилання) / [Scan] (Сканування).

Інші розділи на цю тему