Реєстрація пристрою (пошук за допомогою Bluetooth)

Ви можете зареєструвати пристрої, за допомогою яких будете сканувати, друкувати тощо. У цій статті описано спосіб пошуку й реєстрації найближчих пристроїв за допомогою Bluetooth.

Необхідні умови

Кількість зареєстрованих пристроїв не досягла граничного значення.
У цій програмі можна зареєструвати щонайбільше 10 пристроїв. Якщо загалом зареєстровано 10 пристроїв, перед пошуком нових пристроїв потрібно видалити ті, що вже зареєстровані.
На пристрої, який буде використовуватися, установлено параметр, сумісний із Bluetooth.
Bluetooth увімкнено в настройках вашого пристрою.
Bluetooth увімкнено в настройках мобільного термінала.
Установлено [App Settings] (Настройки програми) > [User Information] (Відомості про користувача).
Проте функцію [Log in as Guest user] (Увійти як гість) потрібно вимкнути.
Інформацію про розташування ввімкнено в настройках мобільного термінала.

Процедури

Пошук найближчих пристроїв за допомогою Bluetooth

1.Торкніться елемента [] у лівому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business.
Відобразиться екран [Select Printer] (Вибір принтера).
2.Торкніться [Nearby Printers] (Принтери поблизу).
Відобразяться виявлені пристрої.
Якщо пристрій не виявлено
Перейдіть до місця, у якому можна виявити пристрій, і торкніться елемента [Search] (Пошук). Приблизна відстань, у межах якої пристрій можна виявити за допомогою Bluetooth, складає 2 m/80 inches.
3.Виберіть пристрій.
4.Підтвердьте інформацію про пристрій у діалоговому вікні, що відкриється, і торкніться кнопки [Add] (Додати).
Якщо відображається екран настройок для мережі Wi-Fi, задайте настройки згідно з інструкціями на екрані.
Якщо відображається екран [Usage] (Використання)
Введіть потрібний PIN-код на екрані й зареєструйте пристрій (створіть пару) у мобільному терміналі як пристрій, підключений за допомогою Bluetooth.
Якщо відображається екран [Adjust Sensitivity] (Налаштування чутливості)/[Adjust Sensitivity for Login] (Налаштування чутливості для входу)
Регулювання чутливості Bluetooth необхідне для мобільного термінала, що використовується. Відрегулюйте чутливість відповідно до вказівок на екрані.

Результат

Пристрій зареєстровано в списку на екрані [Select Printer] (Вибір принтера).
ПРИМІТКА
Пристрій також можна зареєструвати на екрані [Preview] (Попередній перегляд). Торкніться елемента [Printer] (Принтер) на екрані [Preview] (Попередній перегляд) для відображення екрана [Select Printer] (Вибір принтера).

Інші розділи на цю тему