Пристрій не виявлено

Коли пристрої виявляються за допомогою екрана [Select Printer] (Вибір принтера) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Автоматичний пошук (Wi-Fi))/[Nearby Printers] (Принтери поблизу), вони відображаються в тій послідовності, у якій їх було виявлено. Зазвичай процес пошуку пристрою триває приблизно 10 секунд.
Якщо в настройках Wi-Fi мобільного термінала ввести IP-адресу неправильного DNS-сервера, виникне затримка одержання імені вузла. Тому пошук пристрою може зайняти певний час.
Якщо після завершення процесу пошуку пристрій не виявлено, можливо, його вдасться виявити, повторивши пошук. Якщо цільовий пристрій не вдалося виявити навіть після повторного пошуку, перевірте такі питання:
ПРИМІТКА
Якщо пристрій не виявлено навіть після того, як ви підтвердили наведене нижче, перезапустіть мобільний пристрій. Пристрій можна виявити.
Якщо пристрій усе одно не виявлено, зверніться до адміністратора мережі за консультацією щодо мережевого середовища.
Підтримувані пристрої
Чи підтримує пристрій, що використовується, програму Canon PRINT Business?
Перевірте список підтримуваних пристроїв на сторінці підтримки програми Canon PRINT Business.
Мережеве середовище (якщо ім’я пристрою визначено DNS-сервером)
Чи правильно зареєстрована IP-адреса пристрою в таблиці розпізнання імен DNS-сервера (звичайне або зворотне розпізнання)?
Навіть у разі змінення вмісту таблиці розпізнання імен зміна відобразиться в мобільному терміналі через певний час. У цьому разі перезапустіть термінал або відключіться, а потім знову підключіться до мережі Wi-Fi.
Спосіб пошуку
Вдається виявити пристрій за допомогою функції [Select Printer] (Вибір принтера) > [Manual Search (Wi-Fi)] (Пошук уручну (Wi-Fi))?
Пристрій може не виявлятися командою [Select Printer] (Вибір принтера) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Автоматичний пошук (Wi-Fi)). Це залежить від мережевого середовища, до якого підключено мобільний термінал. У такому випадку потрібно виконати пошук вручну.
Чи можна виявити пристрій під час пошуку пристроїв вручну шляхом введення FQDN (формат, що включає ім’я вузла, ім’я дочірнього домену та ім’я домену)?
<Зразок введення FQDN>
Якщо ім’я хоста — «device01», ім’я дочірнього домену — «aaa», а ім’я домену — «bbb.com»:
device01.aaa.bbb.com
Параметри мережі мобільного термінала
Чи увімкнуто на мобільному терміналі параметр [Settings] (Настройки) > [Wi-Fi]?
Чи встановлено на мобільному пристрої параметри проксі-сервера HTTP?
У разі використання проксі-сервера HTTP настройте його в меню [App Settings] (Настройки програми) > [Proxy Settings] (Настройки проксі-сервера) цієї програми.
Якщо проксі-сервер HTTP не використовується, замініть параметри Wi-Fi мобільного терміналу на такі, що не передбачають використання проксі-сервера, або вкажіть IP-адресу чи ім’я DNS (FQDN) для пристрою як вузла, який не використовує проксі. Для отримання детальної інформації зверніться до адміністратора мережі.
Чи ввімкнуто Bluetooth?
Щоб використовувати Bluetooth для пошуку пристроїв, активуйте Bluetooth на мобільному терміналі.
Крім того, перевірте, чи виконуються перелічені нижче умови.
Чи тримаєте ви термінал горизонтально?
Чи не приховано датчик Bluetooth?*
* Розташування сенсора Bluetooth залежить від термінала. Для підключення може знадобитися змінити положення термінала.
ПРИМІТКА
Якщо описані вище проблеми відсутні, але підключитися через Bluetooth не вдається, спробуйте підключитися знову на передній панелі пристрою.
Якщо ввімкнено параметр [Initialize All Data/Settings] (Ініціалізувати всі дані/настройки) у розділі [Management Settings] (Настройки керування) > [Data Management] (Керування даними) на пристрої, зі списку пристроїв, підключених по Bluetooth у настройках мобільного термінала, вилучіть ініціалізований пристрій і ще раз зареєструйте (створіть пару) його в цій програмі.
Параметри мережі для цієї програми
Чи ім’я спільноти SNMP, указане в розділі [App Settings] (Настройки програми) > [SNMP Community Name] (Назва загального рядка SNMP), збігається зі встановленим на пристрої?
Параметри мережі пристрою
Чи встановлено для протоколу SNMPv1 значення [On] (Увімкнено)?
Чи встановлено правильну адресу шлюзу?
Чи встановлено правильну маску підмережі?