Не вдається виконати сканування

Якщо не вдалося виконати сканування, перевірте такі питання.
Чи використовуються в імені файлу, заданому на пристрої, лише однобайтові букви та цифри?
Якщо сканування виконується на пристрої imageRUNNER ADVANCE із використанням функції [Scan and Send] (Сканування й надсилання), і на ньому визначено ім’я файлу, яке містить двобайтні символи, символи з діакритичними знаками, зокрема умлаути або наголоси, або певні символи, у цій програмі неможливо отримати дані належним чином. При цьому на пристрої відобразиться повідомлення про помилку передавання.
Під час визначення імені файлу на пристрої введіть ім’я файлу за допомогою однобайтових символів (букв і цифр) чи однобайтових символів (символів ASCII).
Чи правильно задані настройки мережі на пристрої?
Якщо значення [On] (Увімкнено) встановлено для параметра [Preferences] (Параметри) > [Network] (Мережа) > [TCP/IP Settings] (Настройки TCP/IP) > [Proxy Settings] (Настройки проксі-сервера) на пристрої imageRUNNER ADVANCE, сканування може виконуватися неналежним чином. У такому випадку встановіть для нього значення [Off] (Вимкнено) і повторіть сканування.