Што претставува апликацијата Canon Mobile Scanning MEAP?

Canon Mobile Scanning MEAP Application е MEAP апликација која поддржува увезување податоци скенирани со imageRUNNER ADVANCE уреди во мобилни терминали.
Со поврзување на оваа MEAP апликација и Canon PRINT Business, може да поставувате и да скенирате преку мобилен терминал.
Ако функцијата [Scan for Mobile] (скенирање за мобилен) не е инсталирана во imageRUNNER ADVANCE уредот што го користите, со инсталирање на Canon Mobile Scanning MEAP Application во повеќефункционалниот уред ќе може да поставувате и да скенирате преку мобилен терминал.
Како се инсталира апликацијата Canon Mobile Scanning MEAP
Инсталирањето на Canon Mobile Scanning MEAP Application треба да го изврши менаџерот на повеќефункционалниот уред. За повеќе детали за методот на инсталирање, погледнете ја веб-страницата за поддршка. До страницата за поддршка може да се пристапи со допирање на врската до страницата за поддршка на горната страна од екранот за помош на оваа апликација.
Без да ја користите апликацијата Canon Mobile Scanning MEAP
За да увезете податоци скенирани со уред од серијата imageRUNNER ADVANCE во мобилен терминал без да ја користите апликацијата Canon Mobile Scanning MEAP Application, искористете ја функцијата [Scan and Send] (скенирај и испрати) на уредот за да ги испратите скенираните податоци во мобилниот терминал.