Скенирање

ЗАБЕЛЕШКА
Работните процедури се разликуваат во зависност од уредот.
Серија што има [Scan for Mobile] (скенирање за мобилен) или [Canon Mobile Scanning] (скенирање за мобилен на Canon) во главното мени на уредот
Серија што нема [Scan for Mobile] (скенирање за мобилен) или [Canon Mobile Scanning] (скенирање за мобилен на Canon) во главното мени на уредот