Елементи што може да се постават со функцијата за скенирање

Оваа секција вклучува список со поставки за скенирање поддржани од Canon PRINT Business.
Постојат два типа серии на уреди:

За серијата imageRUNNER ADVANCE

Може да ги конфигурирате поставките за скенирање и да скенирате од мобилен терминал со помош на функцијата [Scan for Mobile] (скенирање за мобилен) на повеќефункционалниот уред што го користите.
Ако не може да ја користите функцијата [Scan for Mobile] (скенирање за мобилен), тогаш конфигурирајте ги поставките за скенирање и скенирајте со инсталирање на бесплатната Canon Mobile Scanning MEAP Application за imageRUNNER ADVANCE.
Поддржани поставки
Select Color (Изберете боја)
Auto (Color/Gray), Auto (Color/B&W), Color, Grayscale, Black & White
Resolution (Резолуција)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Original Size/Scan Size (Големина на оригиналот/Големина на скенирање)
Auto, A4, A4R, A3, A5, A5R, B4, B5, B5R, LTR, LTRR, LGL, STMT, STMTR, 11x17
File Format (Формат на датотека)
PDF*1, JPEG, TIFF, OOXML (pptx), OOXML (docx), XPS*2
*1 Може да поставите: компактно, OCR и шифрирање.
*2 Може да се постави само при користење на функцијата [Scan and Send] (скенирај и испрати).
2-Sided Original/2-Sided (2-стран оригинал/2-страно)
Off, Book Type, Calendar Type
Original Type (Тип на оригинал)
Text, Photo, Text/Photo
Density (Густина)
Девет нивоа
ЗАБЕЛЕШКА
Достапните поставки се разликуваат во зависност од моделот на уредот.
Ако ги конфигурирате поставките за скенирање на мобилниот терминал, функцијата [Different Size Originals] (оригинали со различна големина) нема да биде поддржана.
Ако поставите елементи што не можат да се постават истовремено, тогаш ќе се појави порака што ќе побара да ги промените поставките. Ако допрете [OK] (во ред), поставките ќе се променат.
Поставете ги поставките за скенирање и форматите на датотеки поддржани од повеќефункционалниот уред. Ако поставите неподдржани функции и формати на датотеки, тогаш при скенирањето ќе се прикаже порака и скенирањето ќе запре. Во тој случај, функционирањето може да се подобри со намалување на резолуцијата или со менување на форматот на датотеката во поставките за скенирање.
Ако ги скенирате и двете страни на оригиналот во хоризонтална положба со помош на механизам за снабдување, тогаш секоја втора страница може да се скенира во погрешна положба.
Ако поставите [Function Settings] (поставки за функција) > [Common] (нормални) > [Generate File] (генерирана датотека) > [OCR (Text Searchable) Settings] (поставки за OCR (пребарување текст)) > [Smart Scan] (паметно скенирање) на повеќефункционалниот уред на [On] (вклучено) при избирањето [PDF] > [OCR] или [OOXML (docx)] во [File Format] (формат на датотека) и ако скенирате двостран документ, може да се скенира со различна ориентација од таа што е поставена како [2-Sided Original] (2-стран оригинал) во оваа апликација.
Кога скенирате со помош на функцијата [Scan and Send] (скенирај и испрати), оваа апликација не ги поддржува следните поставки за дестинација на испраќање.
[Folder Path] (патека на папка)
Шифрирана комуникација
[User Name] (корисничко име), [Password] (лозинка)
Функција [Delayed Send] (одложено испраќање)

Серии на уреди коишто вклучуваат imageCLASS/i-SENSYS
A серии коишто немаат [Scan for Mobile] (скенирање за мобилен) или [Canon Mobile Scanning] (скенирање за мобилен на Canon) во главното мени на уредот

Поддржани поставки
Original Placement (Оригинално поставување)
Auto, ADF (1-Sided), ADF (2-Sided), Platen Glass
Select Color (Изберете боја)
Color, Grayscale
Resolution (Резолуција)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi
Original Size (Големина на оригинал)
A4, A4R, A3, LTR, LTRR, LGL
File Format (Формат на датотека)
PDF, JPEG
2-Sided Original (2-стран оригинал)
Book Type, Calendar Type
ЗАБЕЛЕШКА
Достапните поставки се разликуваат во зависност од моделот на уредот.
Ако изберете [ADF (2-Sided)] (ADF (2-страно)) за [Original Placement] (оригинално поставување) и скенирате оригинал во хоризонтална положба, тогаш секоја втора страница може да се скенира во погрешна положба.