Për të printuar përmbajtjen e një emaili

Mund të printoni përmbajtjen e një emaili duke e konvertuar atë në një format të të dhënave në përputhje me këtë aplikacion.
Printoni një email duke përdorur metodën e mëposhtme.
Ruajeni ekranin e emailit si pamje ekrani dhe printojeni
Ruani të dhënat e imazhit të pamjes së ekranit në terminalin celular. Mund të zgjidhni dhe të printoni të dhënat e ruajtura të imazhit me këtë aplikacion.
SHËNIM
Procedura për ruajtjen e pamjes së ekranit varet nga terminali celular që po përdorni. Po ashtu mund të ketë raste kur funksioni i pamjes së çastit nuk është i mbështetur. Për detaje, referojuni manualit të përfshirë me terminalin celular.
Konvertoni tekstin e emailit në një skedar PDF dhe printojeni
Konvertoni tekstin e emailit në një skedar PDF me një aplikacion që mund të krijojë një PDF. Mund të zgjidhni dhe të printoni skedarin PDF me këtë aplikacion.
Printimi nëpërmjet Canon Print Service
Niseni Canon Print Service nga Gmail dhe printoni një email. Canon Print Service mund të shkarkohet nga Google Play.

Tema të ngjashme