Çfarë është aplikacioni Canon Mobile Scanning MEAP?

Canon Mobile Scanning MEAP Application është një aplikacion MEAP i cili mbështet importimin e të dhënave të skanuara nga pajisjet imageRUNNER ADVANCE në terminalet celulare.
Duke e lidhur këtë aplikacion MEAP dhe Canon PRINT Business, ju mund të caktoni dhe ekzekutoni skanimin nga një terminal celular.
Nëse funksioni [Scan for Mobile] (Skanoni për celular) nuk është i instaluar në pajisjen imageRUNNER ADVANCE që po përdorni, instalimi i Canon Mobile Scanning MEAP Application në pajisjen multifunksionale ju jep mundësinë të caktoni dhe ekzekutoni skanimin nga një terminal celular.
Si të instaloni Canon Mobile Scanning MEAP Application
Instalimi i Canon Mobile Scanning MEAP Application duhet të kryhet nga menaxheri i pajisjes multifunksionale. Për hollësi rreth mënyrës të instalimit, shikoni sitin e mbështetjes. Sajti i mbështetjes mund të përdoret duke trokitur te lidhja te sajti i mbështetjes në faqen kryesore të ekranit të ndihmës së këtij aplikacioni.
Pa përdorur Canon Mobile Scanning MEAP Application
Për të importuar të dhënat e skanuara me një pajisje të serisë imageRUNNER ADVANCE në një terminal celular pa përdorur Canon Mobile Scanning MEAP Application, përdorni funksionin [Scan and Send] (Skanoni dhe dërgoni) të pajisjes për të dërguar të dhënat e skanuara në terminalin celular.