Skanimi

SHËNIM
Procedurat operative ndryshojnë në varësi të pajisjes.
Një seri që ka [Scan for Mobile] (Skanoni për celular) ose [Canon Mobile Scanning] (Skanimi celular i Canon) në menynë kryesore të pajisjes
Një seri që nuk ka [Scan for Mobile] (Skanoni për celular) ose [Canon Mobile Scanning] (Skanimi celular i Canon) në menynë kryesore të pajisjes