Registrácia nastavení jasu a farieb

Slúži na priradenie názvu a zaregistrovanie hodnôt nastavení jasu obrázka, kontrastu, histogramu, úpravy krivky tónu alebo nastavení čiernej a bielej farby. Hodnoty zaregistrovaných nastavení možno vybrať a používať pomocou rozbaľovacej ponuky.
Zaregistrované hodnoty nastavení možno zaregistrovať pomocou ponuky [Obľúbené nastavenia].
1.
V zariadení umiestnite originál.
2.
Zobrazte kartu [Rozšírený režim].
3.
Vyberte [Režim farieb].
Vyberte iné nastavenie než [Rozšírený text].
4.
Upravte jas a farbu obrázka.
Upravte ktorékoľvek z nastavení [] (Jas/kontrast), [] (Histogram), [] (Nastavenia tónovej krivky) a [] (Prah).
Ak zobrazíte ukážku, môžete upravovať pri súčasnej kontrole obrázka.
5.
V rozbaľovacej ponuke vedľa tlačidla použitého v kroku 4. vyberte možnosť [Pridať/odstrániť].
6.
Na zobrazenej obrazovke [Pridať/odstrániť nastavenia tónovej krivky] alebo na obrazovke [Pridať/odstrániť nastavenia prahu] vstúpte do ponuky [Názov nastavenia] → kliknite na [Pridať] > [Uložiť].

Príbuzné témy