Installering af en driver ved hjælp af Master Setup

Master Setup kan installere driveren til en enhed, uden at du behøver at bekymre dig om målenhedens tilslutningsmiljø (om enheden bruger en netværksforbindelse eller USB-forbindelse).
Installer driveren ved at følge instruktionerne på skærmen.
BEMÆRK
Master Setup understøtter ikke følgende funktioner. Brug et andet installationsprogram end Master Setup, hvis disse funktioner er påkrævet.
Registrering af enheder tilsluttet via IPv6
Identifikation af flere enheder af samme model tilsluttet via USB
Indstillinger for delt printer
Installation af alternative drivere

Forudsætninger

Miljøet er forbundet til internettet
System- og tjenestekrav
Installering ved hjælp af Master Setup understøttes kun af Windows 10/11.
Indstilling af funktion til valg af sidebeskrivelsessprog (Plug & Play) for enheden (hvis påkrævet med den anvendte enhed)
Indstil [PDL-valg (Plug & Play)] på enheden for at stemme overens med den driver, du bruger. Du kan finde flere oplysninger om indstillinger i menuerne i vejledningen til enheden.
Enheden skal være på det samme undernet som den computer, du anvender (ved registrering af en enhed forbundet via et netværk)
Bemærkninger og advarsler vedrørende installation
Når computeren startes, logges der på som bruger med administratorrettigheder.

Procedurer

1.
Start installationsprogrammet.
Pak den downloadede fil ud, og dobbeltklik på [Msetup4.exe].
Hvis kombinationen af valgt sprog og område ikke understøttes af driveren, installeres driveren på det sprog, der er indstillet i Windows.
2.
Fortsæt med installationen i henhold til instruktionerne på skærmen.
3.
Klik på [Afslut], [Genstart nu] eller [Senere].
Der oprettes en genvej til onlinemanualen på dit skrivebord.