Installation med installationsprogrammet

Her beskrives proceduren til installation med det installationsprogram, der findes på den medfølgende CD-ROM, eller et installationsprogram, der er hentet fra webstedet.
Vælg den procedure, der egner sig bedst til konfigurationen af enhedsforbindelsen og installationsmetoden.