Opdatering af driveren

Her beskrives proceduren til at opdatere en installeret driver til en ny version.
Du kan også opdatere alternative drivere, der er installeret på klienterne til en printerserver. Men hvis du bruger en driver, der er opdateret på printerserveren fra en klient, skal du fjerne den driver, der bruges, og installere igen.

Forudsætninger

Driverinstallation
Hent installationsprogrammet
Du kan hente installationsprogrammet til opdatering på Canons websted (https://global.canon/).
Når computeren startes, logges der på som bruger med administratorrettigheder.
BEMÆRK
Når en eksisterende driver opdateres, skal installationssproget matches med den eksisterende driver.

Procedurer

1.
Start installationsprogrammet.
Dobbeltklik på den overførte fil for at pakke den ud. Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, efter at det er pakket ud, skal du dobbeltklikke på [Setup.exe].
2.
Vælg et sprog → klik på [Næste].
3.
Læs CANON SOFTWARELICENSAFTALE → klik på [Ja].
4.
Vælg [Brugerdefineret] → klik på [Næste] i den viste meddelelse.
5.
Vælg [Opdater eksisterende faxdrivere] for [Proces til installation af faxdriver] → klik på [Næste].
[Canon Driver Information Assist Service]: Marker dette afkrydsningsfelt, når du vil bruge funktionen til hentning af enhedsoplysninger.
6.
Marker afkrydsningsfeltet [Faxliste til driverinstallation] → klik på [Start].
7.
Klik på [Afslut].
Genstart computeren, når der vises en meddelelse, der beder dig om at gøre det.
BEMÆRK
Hvis du bruger installationsprogrammet til at installere en driver, kan du opdatere eksisterende drivere, samtidig med at du installerer den nye driver.

Relaterede emner