Opsætning af klienter til en delt enhed

Her beskrives proceduren til at installere en driver, der understøtter delte enheder for at konfigurere computere, som klienter, på det samme netværk som printerserveren.

Forudsætninger

Konfiguration af indstillinger for delt printerserver
Hvis typerne af operativsystemer på printerserveren og klienterne er forskellige, skal du installere driverne til operativsystemer, der understøttes af klienterne, på printerserveren.
Når computeren startes, logges der på som bruger med administratorrettigheder.
BEMÆRK
Match driversproget med printerserveren og klienten.

Procedurer

1.
Vis [Netværk] i Windows Explorer.
2.
Vælg og dobbeltklik på computeren (printserveren), som du har indstillet til printdeling.
3.
Dobbeltklik på ikonet for den enhed, du ønsker at installere på.
4.
Klik på [Ja] i den viste meddelelse.
5.
Indstil i henhold til instruktionerne i guiden.
6.
Genstart computeren, når installationen er udført.
BEMÆRK
Sørg for, at de drivere, der er installeret i klienterne, altid er i nyeste tilstand, så de stemmer overens med opdateringer af driveren installeret i printerserveren. Hvis klienternes driverversion er ældre end printerserverens, afspejles serverens driverindstillinger ikke i klienterne.

Relaterede emner