Ajurin alkuarvojen mukauttaminen

Voit luoda asennuspaketin, joka mukauttaa ajurin asetusten alkuarvoja.
Kun ajuri asennetaan luotua pakettia käyttämällä, ajurille asetetaan mukautetut alkuarvot asennuksen aikana.
Tämä toiminto on hyödyllinen, kun asennetaan ajuri samoilla alkuasetuksilla useisiin tietokoneeseen.
Tietoja tästä toiminnosta
Toimintoa voidaan käyttää, kun asennetaan uusi ajuri asennusohjelmalla (Setup.exe). Sitä ei voi käyttää ajuria päivitettäessä.
Kun tätä toimintoa käytetään ajurin asentamiseen tulostuspalvelimeen, samat alkuasetukset näkyvät asiakaspuolen ajurissa.
Asennuspaketin luominen mukautetuilla alkuarvoilla
(1) Hanki asennusohjelma.
Voit hankkia asennusohjelman seuraavilla tavoilla:
Internetistä (32-bittiset ja 64-bittiset versiot)
Lataa asennusversion ajuri Canonin sivustolta (https://global.canon/).
Toimitetulta CD-ROM-levyltä
(2) Luo mukautettu asetustiedosto (InitSettings.ini).
Määritä yksi tai useampi alkuasetus.
Asennusprosessi epäonnistuu, jos InitSettings.ini-tiedostossa ei ole määritetty alkuasetuksia.
(3) Luo [InitSettings]-kansio hankkimasi asennusohjelman ajurisarjaan.
Luo se samalle tasolle [Setup.exe]-sovelluksen kanssa.
Driver
InitSettings
misc
Readme
Setup.exe
Setup.ini
(4) Tallenna InitSettings.ini-tiedosto, joka luotiin vaiheessa (2), [InitSettings]-kansion juureen.
HUOMAUTUS
Tätä toimintoa käytettäessä asennusprosessi saattaa kestää pidempään kuin tavallinen asennus.
Asennetun ajurin [Profiili]-kohta näytetään muodossa [<Muuta> Oletusasetukset].

Aiheeseen liittyvää