Om installering

Dette forklarer hvordan du velger installeringsmetode for driveren, og hvilke elementer som er nødvendige for å bruke funksjonen for innhenting av enhetsinformasjon.

Valg av installeringsmetode

Når du skal installere driveren, må du velge installeringsmetoden som passer for tilkoblingsmiljøet for enheten du bruker.
For et TCP/IP-nettverksmiljø: velg [Standard] og installer
For et USB-tilkoblingsmiljø: velg [USB-tilkobling] og installer
Hvis du vil bruke enheten i følgende tilkoblingsmiljø, velger du [Tilpasset] og installerer.
Annen nettverkstilkobling enn TCP/IP-protokoll
Parallell tilkobling
Hvis du ikke kan installere ved å velge [Standard] eller [USB-tilkobling], kan du se en annen installeringsprosedyre som f.eks. [Tilpasset].

Elementer som er nødvendige for å bruke funksjonen for innhenting av enhetsinformasjon.

Banen for funksjonen for innhenting av enhetsinformasjon og Canon Driver Information Assist Service hvor funksjonen for innhenting av enhetsinformasjon er lagret osv. varierer i henhold til følgende faktorer.
Typen skriverkø (lokal skriver eller nettverksskriver)
Enhetens tilkoblingsmetode (nettverkstilkobling (LPR osv.) eller lokal tilkobling (USB))
Servermiljø (terminalserver eller Virtual Apps)
Elementene nødvendige for Canon Driver Information Assist Service-installasjonsmålet osv. for hver kombinasjon av ovennevnte faktorer er vist under.
For en lokal skriver:
Når tilkoblet et nettverk: enhetsinformasjon kan innhentes med driveren alene
Når tilkoblet lokalt*: Canon Driver Information Assist Service må installeres på samme datamaskin
* Du kan kanskje ikke bruke funksjonen for innhenting av enhetsinformasjon i lokale tilkoblinger, avhengig av enheten og miljøet du bruker.
For nettverksskriver:
Når tilkoblet en delt server: Canon Driver Information Assist Service må installeres på skriverserveren
Når tilkoblet av IPP: enhetsinformasjon kan innhentes med driveren alene (når konfigurasjonsinformasjon ikke kan innhentes via IIS)

Relaterte emner