Ved valg av [USB-tilkobling] for å installere

Dette forklarer prosedyren for å tilkoble en enhet og datamaskin til en USB-kabel, og installere en driver.
VIKTIG
Hvis tilkoblet til USB og installerer, og ettersom Canon Driver Information Assist Service ikke kan installeres samtidig, kan du ikke bruke funksjonen for innhenting av enhetsinformasjon som den er. Hvis du vil bruke den, må du installere Canon Driver Information Assist Service etter at driveren er installert. Men hvis du er tilkoblet med USB, kan det hende du ikke kan bruke funksjonen for innhenting av enhetsinformasjon, avhengig av enheten og miljøet du bruker.

Forutsetninger

Krav til system og tjenester
Installasjon av det alternative USB-grensesnittkortet (hvis nødvendig med enheten du bruker)
Velge sidebeskrivelsesspråk (plug & play)-funksjonsinnstilling til enheten (hvis nødvendig med enheten du bruker)
Still inn [PDL-utvalg (Plug and Play)] på enheten for å samsvare driveren du bruker. For informasjon om innstillinger-metoden, se bruksanvisningen til enheten.
Bekreft at målenheten støtter versjon 9.00 eller eldre av faksdrivere.
Merknader og advarsler vedrørende installering
Når du starter datamaskinen, skal du logge på med administratorrettigheter.

Prosedyrer

1.
Slå av enheten.
2.
Start installeringsprogrammet.
Hvis du bruker et installasjonsprogram lastet ned fra nettstedet
Dobbeltklikk på filen du lastet ned for å pakke den ut. Hvis installasjonsfilen ikke starter automatisk når den pakkes ut, dobbeltklikker du på [Setup.exe].
Hvis du bruker den medfølgende CD-ROM-en
(1) Legg i CD-ROM-platen i datamaskinen.
Dersom CD-ROM-menyen ikke vises, klikk på den etterfølgende "Åpne detaljer".
[+][-]
(2) Hvis skjermen for valg av språk vises, velger du et språk → og klikker på [OK].
(3) Klikk på [Installering] fra menyskjermbildet.
(4) Hvis skjermbildet [Velg tilkoblingstype] vises, velger du [USB-tilkobling] → klikk på [Neste].
(5) På skjermbildet [Installering] kan du sjekke at faksdriveren er valgt → og klikke på [Installer].
(6) Bekreft innholdet i LISENSAVTALE FOR CANON PROGRAMVARE → ved å klikke på [Ja].
3.
Velg et språk → klikk på [Neste].
4.
Når LISENSAVTALE FOR CANON PROGRAMVARE vises, bekrefter du innholdet → ved å klikke på [Ja].
5.
Velg [USB-tilkobling] → klikk på [Neste].
Fortsett installasjonen i henhold til instruksjonene på skjermen.
6.
Når følgende skjermbilde vises, kan du koble enheten og datamaskinen til en USB-kabel → slå på enheten.
Fortsett installasjonen i henhold til instruksjonene på skjermen.
Hvis installasjonen mislykkes i skjermbildet over, klikk på "Åpne detaljer".
[+][-]
7.
Klikk på [Start på nytt] (eller [Avslutt]).

Relaterte emner