Oppdatere driveren

Dette forklarer prosedyren for oppdatering av en installert driver til en ny versjon.
Du kan også oppdatere alternative drivere installert i klientene til en skriverserver. Men hvis du bruker en driver oppdatert for skriverserveren fra en klient, må du avinstallere driveren du bruker og installere på nytt.

Forutsetninger

Driverinstallasjon
Skaffe installeringsprogrammet
Du kan laste ned oppdateringsprogrammet fra Canons webområde (https://global.canon/).
Når du starter datamaskinen, skal du logge på med administratorrettigheter.
MERK
Når du oppdaterer en eksisterende driver, må du matche språket du vil installere med den eksisterende driveren.

Prosedyrer

1.
Start installeringsprogrammet.
Dobbeltklikk på filen du lastet ned for å pakke den ut. Hvis installasjonsfilen ikke starter automatisk når den pakkes ut, dobbeltklikker du på [Setup.exe].
2.
Velg et språk → klikk på [Neste].
3.
Les LISENSAVTALE FOR CANON PROGRAMVARE → klikk på [Ja].
4.
Velg [Tilpasset] → klikk på [Neste] i meldingen som vises.
5.
Velg [Oppdater eksisterende faksdrivere] for [Prosess for å installere faksdriver] → klikk på [Neste].
[Canon Driver Information Assist Service]: Velg denne når du vil bruke funksjonen for innhenting av enhetsinformasjon.
6.
Sjekk [Faksliste for driverinstallering] → klikk på [Start].
7.
Klikk på [Avslutt].
Start datamaskinen på nytt når du ser en melding om det.
MERK
Hvis du bruker installeringsprogrammet til å installere en driver, kan du oppdatere eksisterende drivere samtidig som du installerer den nye driveren.

Relaterte emner