Konfigurering av innstillinger for delt skriverserver

Dette forklarer prosedyren for å stille inn en datamaskin som skriverserver når den er koblet til en enhet. Hvis du vil bruke den som skriverserver, må du installere Canon Driver Information Assist Service og konfigurere innstillingene for delt faks.
Og, når datamaskiner i samme nettverk som skriverserveren (klienter) er tilkoblet skriverserveren, kan du angi dem til automatisk å laste ned en alternativ driver fra skriverserveren. En alternativ driver er en driver som aktiverer klienter med andre operativsystemer enn skriverserveren, som skal bruke den delte enheten.

Forutsetninger

Når du starter datamaskinen, skal du logge på med administratorrettigheter.

Prosedyrer

1.
Start installeringsprogrammet → fortsett i henhold til instruksjonene på skjermen.
2.
Velg [Standard] eller [Tilpasset] → klikk [Neste].
3.
Velg [Canon Driver Information Assist Service] → klikk på [Neste].
4.
Velg [Angi faksinformasjon] på [Velg fakser som skal installeres] skjermen → klikk på [Neste].
5.
Velg [Bruk som delt faks] → endre [Delt navn] hvis nødvendig → klikk på [Neste].
[Drivere som skal legges til]: Klikk på denne hvis du vil innstille driveren til å kunne laste ned alternative drivere til klienter.
6.
Følg instruksjonene på skjermen → klikk på [Start på nytt] eller [Avslutt].

Relaterte emner