Bruke en delt enhet

Dette forklarer innstillingsprosedyren for å dele en enhet med datamaskiner i samme nettverk.
Du kan angi en datamaskin som er koblet til en enhet, som skriverserver, og angi datamaskiner i samme nettverk som klienter.