Automatické nastavenie funkcie na získanie informácií o zariadení

V tejto časti je vysvetlený postup inštalácie Canon Driver Information Assist Service pre automatické nastavenie funkcie získavania informácií o zariadení. Ak chcete po nainštalovaní ovládača povoliť používanie funkcie získavania informácií o zariadení, postupujte podľa tohto postupu.

Predpoklady

Informácie o inštalácii
To, či musíte nainštalovať Canon Driver Information Assist Service a čo sa má nainštalovať na používanie funkcia zisťovania informácií o zariadení, sa líši v závislosti od typu frontu tlačiarne, spôsobu pripojenia zariadenia a prostredia servera. Po overení prostredia zariadenia, ktoré používate, nainštalujte Canon Driver Information Assist Service.
Požiadavky na systém a služby
Inštalácia ovládača
Pri spustení počítača sa prihláste ako používateľ s oprávneniami správcu.

Postupy

1.
Spustite inštalačný program → pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
2.
Vyberte možnosť [Vlastná] → kliknite na položku [Ďalej].
3.
Zrušte výber ovládača → vyberte [Canon Driver Information Assist Service] → kliknite na [Ďalej].
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
4.
Kliknite na položku [Reštartovať] (alebo [Ukončiť]).

Príbuzné témy