Luottamuksellisen lähetyksen määrittäminen

Voit lähettää faksidataa kohteen muistilaatikkoon.
Koska lähetetyn datan tulostaminen vaatii salasanan syöttämisen, tämä on hyödyllistä, kun lähetät luottamuksellisia asiakirjoja.

Luottamuksellisen lähetystoiminnon ottaminen käyttöön

Vaatimukset

Kun käynnistät tietokoneen, kirjaudu käyttäjänä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

Toimet

1.
Tuo tulostimen ominaisuusnäyttö esiin.
(1) Avaa [Bluetooth ja laitteet] (tai [Laitteet]) aloitusvalikon kohdasta [ Asetukset].
(2) Tuo kohdassa [Tulostimet ja skannerit] esiin asetettavan laitteen hallintanäyttö.
Voit tuoda hallintanäytön esiin napsauttamalla laitetta tai napsauttamalla vastaavan laitteen kohtaa [Hallinta].
(3) Napsauta asetettavan laitteen kohtaa [Tulostimen ominaisuudet].
2.
Avaa [Laitteen asetukset] -välilehti.
3.
Valitse käytettävä todennustila kohdasta [Aliosoitteen todennus].
Määritä tämä asetus vastaamaan laitteeseen asennettua todennustilaa.
4.
Napsauta [Yksityiskohtaiset asetukset] → valitse [Lisäasetukset]-valintaikkunasta [Käytä aliosoitetta] → napsauta [OK].
5.
Napsauta [Laitteen asetukset] -välilehdestä [OK] tai [Käytä].

Luottamuksellisten tietojen määrittäminen kohteessa

Jos haluat suorittaa luottamuksellisia lähetyksiä, määritä luottamukselliset tiedot (aliosoite ja salasana), jotka on rekisteröity kohdefaksilaitteessa osoitteessa.
Alla on esimerkki toimenpiteestä, jolla luottamukselliset tiedot määritetään, kun lisäät osoitetta [Valitse kohde] -valikosta.

Vaatimukset

Kohdefaksilaitteessa rekisteröidyt luottamukselliset tiedot (aliosoite ja salasana)

Toimet

1.
Avaa [Valitse kohde] -välilehti.
Voit avata tämä faksien lähetysasetysten ruudulta, kun lähetät faksia tai muutat oletusasetuksia.
2.
Napsauta [Kohdeluettelo]-osion vierestä [Lisää kohde].
3.
Määritä [Lisää kohde] -valintaikkunassa [Kohteen nimi], [Liikennöintitila], jne.
4.
Valitse [Käytä aliosoitetta] → syötä [Aliosoite] ja [Salasana] → napsauta [OK].
Osoite lisätään [Valitse kohde] -välilehteen > [Kohdeluettelo].
Yllä kuvatun toimenpiteen lisäksi luottamukselliset tiedot voidaan määrittää, kun lisäät tai muokkaat jompaakumpaa seuraavista osoitteista.
Osoitekirjassa olevan henkilön osoite
Kun lähetät [G3-faksinumero]-arvon perusteella, voit määrittää enintään kaksi faksinumeroa. Voit määrittää luottamukselliset tiedot vastaavalle faksinumerolle [Lisätoiminto]-valikosta.
[Anna kohde] -välilehteen manuaalisesti syötetty osoite

Aiheeseen liittyvää