[Valitse kohde] -välilehti

Voit määrittää osoitteen, kun lähetät faksia, muokkaat osoitekirjaa tms.
[Osoitekirjaluettelo]/[Osoiteluetteloiden luettelo]
Valitse käytettävä osoitekirja ja aliosoitekirja.
Jos valitulla osoitekirjalla on aliosoitekirja, valitse kohdassa [Osoiteluetteloiden luettelo] näytettävä aliosoitekirja.
Kun näytettävä osoitekirja on valittu, kohteiden luettelo näytetään kohdassa [Osoiteluettelo].
Osoitekirja voidaan rekisteröidä kohdassa [Erikoisasetukset]/[Laitteen asetukset] -välilehti > [Osoitekirjan tyyppi].
Osoitekirja, jossa on punainen piste () on pääkäyttäjän rekisteröimä jaettu osoitekirja. Jos se on rekisteröity tulostuspalvelimena jaetun laitteen palvelinpuolelle, samaa osoitekirjaa voidaan käyttää asiakaspuolella.
[Muokkaa osoitekirjaa]
Sallii muokata ajurin osoitekirjaa, joka on tallennettu paikalliseen kansioon.
verkkokansioon tallennettuja osoitekirjoja ei voi muokata.
Jos tietokoneeseen on asennettu Business IJ FAX Driver, osoitekirja (Canon Fax Driver Address Book) jaetaan ajurien kesken. Uusi asetus jaetaan, vaikka osoitekirjan tallennuksen kohdekansiota muutettaisiin.
[Osoiteluettelo]
Etsi kohdevastaanottajaa osoitekirjasta, joka on valittu kohdassa [Osoitekirjaluettelo]/[Osoiteluetteloiden luettelo].
Yksittäiset kohteet () ja ryhmät () voidaan erottaa toisistaan luettelon ylälaidassa olevilla kuvakkeilla.
[Nykyiset ryhmän jäsenet] näyttää valittuun ryhmään tallennetut yksittäiset kohteet ja ryhmät.
Voit hakea tiettyä merkkijonoa ja suodattaa näytettävät kohteet.
[Lisää kohdeluetteloon] [Valitse kohteen faksinumero] -valintaikkuna
Sallii sinun lisätä osoitekirjaan tallennetun osoitteen kohteeseen [Kohdeluettelo].
Kun kaksoisnapsautat [Osoiteluettelo]-luettelossa olevaa kohdetta, se lisätään vastaavasti [Kohdeluettelo]-luetteloon.
Jos ryhmään on tallennettu useita faksinumeroita, [Valitse kohteen faksinumero] -valintaikkuna avautuu. Valitse faksinumero, joka lisätään [Kohdeluettelo]-luetteloon.
[Valitse kohteen faksinumero] -valintaikkunassa valittavissasi olevat kohteiden tyypit vaihtelevat [Osoitekirjaluettelo]-luettelossa valitun osoitekirjan tyypin mukaan.
[Kohdeluettelo]
Näyttää luettelon faksien lähetyksen kohteista (tai ryhmien nimistä). [Kohteiden määrä] näyttää luetteloon lisättyjen kohteiden kokonaismäärän.
Toimintoja [Lisää kohde] ja [Muokkaa kohdetta] ei voi käyttää, jos [Älä salli manuaalista kohteen antamista] on otettu käyttöön kohdassa [Laitteen asetukset] -välilehti > [Lisäasetukset]-valintaikkuna.
[Lisää kohde] [Lisää kohde] -valintaikkuna
Sallii sinun syöttää ja määrittää uuden kohteen ja lisätä sen [Kohdeluettelo]-luetteloon.
[Muokkaa kohdetta] [Muokkaa kohdetta] -valintaikkuna
Sallii sinun muokata [Kohdeluettelo]-luettelossa valittua kohdetta. Kun kaksoisnapsautat [Kohdeluettelo]-luettelossa olevaa merkintää, voit muokata kohdetta vastaavalla tavalla.
[+][-]
[Poista]
Poistaa [Kohdeluettelo]-luettelossa valitun kohteen.
[Tallenna lähetetyn faksin tiedot ja kuva]
Tallentaa lähetetyn asiakirjan nimen, lähetysajan jne. lähetyskuvaksi. Voit säilyttää ja hallita lähetyskuvan lokia.
Voit tarkastaa lokin [Lähetetyn faksin tiedot ja kuva] -välilehdestä.
[Kansilehti]
Sallii sinun määrittää kansilehden.
[Yksityiskohtaiset asetukset] [Lisäasetukset]-valintaikkuna
Sallii sinun määrittää ulkoisen soiton etuliitteen, lähetysajan ja käytettävän linjan.
[+][-]

[Muokkaa osoitekirjaa] -valintaikkuna

[Osoitekirja]
Näyttää osoitekirjan sisällön luettelona. Voit vaihtaa [Näytä]-luettelossa näytettäviä kategorioita.
[Tiedot]-osiossa näytetään lisätietoja valitusta kohteesta.
Kohteita ei voi muokata tässä valintaikkunassa, jos [Älä salli manuaalista kohteen antamista] on otettu käyttöön kohdassa [Laitteen asetukset] -välilehti > [Lisäasetukset]-valintaikkuna.
[Lisää henkilö] [Lisää henkilö] -valintaikkuna
Sallii yksittäisen henkilön lisäämisen. Voit lisätä enintään 3 000 ihmisen osoitteet.
[+][-]
[Lisää ryhmä] [Lisää ryhmä] -valintaikkuna
Sallii ryhmäkohteen lisäämisen. Voit lisätä enintään 3 000 ryhmäkohdetta.
[+][-]
[Muokkaa] [Muokkaa henkilöä]/[Muokkaa ryhmää] -valintaikkuna
Sallii sinun muokata valittua kohdetta.
Kohteet, joita voidaan muokata samanaikaisesti, ovat samoja kuin mitä voidaan muokata, kun yksityinen kohde tai ryhmä lisätään.
[Poista]
Poistaa valitun kohteen osoitekirjasta.
[Määritä kansio]
Sallii määrittää kohdekansion, johon ajurin osoitekirja tallennetaan (Canon Fax Driver Address Book).
Jos määrität verkkokansion, voit vain selata sitä. Et voi muokata tai tuoda sitä.
[Tuo]
Sallii tuoda toisessa sovelluksessa käytetyn osoitekirjan sisällön ajurin osoitekirjaan.
Voit tuoda enintään 3 000 yksittäistä kohdetta ja 3 000 ryhmäkohdetta.
Tuonnissa käytettävät tiedostomuodot on ilmoitettu alla.
CSV-tiedostot (*.csv)
Canon-osoitekirja (*.abk)
Laitteen asetustietotiedostot (*.dcm)
Kun tuot CSV-muotoista tiedostoa, voit määrittää erotinmerkin. Mahdolliset merkit ovat seuraavia yhden tavun merkkejä.
! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ?
Jos [Vahvista, ovatko henkilökohtaiset kohteet kaksoiskappaleita vai ei (ryhmiä ei tuoda)] on käytössä tuonnin aikana, seuraavat henkilökohtaisten kohteiden tiedot tarkistetaan kaksoiskappaleiden varalta.
[Kohteen nimi]
Liikennöintitila (G3 tai IP-faksi)
Onko [Faksinumero] tai [URI] käytössä, ja faksinumeron tai URI:n arvo
[Vie]
Sallii tallentaa ajurin osoitekirjan sisällön toiseen tiedostomuotoon.
Tallennettua tiedostoa voidaan käyttää helposti muissa sovelluksissa tai osoitekirjan sisällön varmuuskopiointiin.
Tallennuksessa käytettävät tiedostomuodot on ilmoitettu alla.
CSV-tiedostot (*.csv)
Canon-osoitekirja (*.abk)
Kun tallennat tiedoston CSV-muotoon, voit määrittää erotinmerkin. Mahdolliset merkit ovat seuraavia yhden tavun merkkejä.
! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ?
Kun tallennetaan Canon-osoitekirja-muodossa, merkkikoodiksi voidaan valita ANSI tai UTF-8.
Jos [Suojaa salasanalla osoiteluetteloa vietäessä] on otettu käyttöön kohdassa [Erikoisasetukset]-välilehti > [Suojausasetukset], valintaikkuna pyytää sinua syöttämään salasanan ennen osoitekirjan sisällön tallentamista.
[Tietoja]
Näyttää tietoja ajurin versiosta.
 Palaa [Muokkaa osoitekirjaa]

[Kansilehti]-valintaikkuna

[Kansilehtiliite]
Sallii sinun määrittää, liitetäänkö mukaan kansilehti. Jos liität kansilehden, voit valita, näytetäänkö yksittäisten kohteiden tiedot vai kaikkien kohteiden tiedot.
[Tyyli]
Valitse kansilehden mallipohja.
[Hallitse] [Kansilehden hallinta] -valintaikkuna
Näyttää luettelon kansilehtimalleista, joita voidaan käyttää tämän ajurin kanssa. Voit myös poistaa tarpeettomia malleja.
[+][-]
[Lisättävät kohteet]
Näyttää kansilehdessä näytettyjen kohteiden sisällön.
[Asetukset] [Kohteen asetukset] -valintaikkuna
Sallii sinun määrittää kansilehdessä näytettävät kohteet.
[+][-]
[Lisää huomiomerkintä]
Näyttää kansilehdessä otsikon, kuten "Kiireellinen".
Valitse luettelosta [Huomiomerkintä] tai syötä haluamasi merkkijono.
[Lisättävä kommentti]
Sallii sinun syöttää kansilehdessä näytettävän kommentin.
[Esikatselu]
Näyttää esikatselun kansilehdestä, johon on sovellettu valittua mallipohjaa, kuvauksellisia kohteita, jne.
 Palaa [Kansilehti]

Aiheeseen liittyvää