Specifikacije

Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.

Specifikacije naprave

Specifikacije funkcij

Okolje za uporabo naprave

3R3X-06R