Razpoložljiv papir

V tabeli so prikazane vrste papirja, ki jih lahko uporabljate s to napravo.

Podprte velikosti papirja

Spodaj so navedene velikosti papirja, ki jih je možno naložiti v predal.
A4 (210,0 mm x 297,0 mm)
B5 (182,0 mm x 257,0 mm)
A5 (148,0 mm x 210,0 mm)
A6 (105,0 mm x 148,0 mm) *1
Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
Legal (215,9 mm x 355,6 mm)
Executive (184,1 mm x 266,7 mm)
Statement (139,7 mm x 215,9 mm)
Oficio (215,9 mm x 317,5 mm)
Oficio (Brazil) (215,9 mm x 355,0 mm)
Oficio (Mexico) (215,9 mm x 341,0 mm)
Envelope Monarch (98,4 mm x 190,5 mm)
Envelope No. 10 (COM10) (104,7 mm x 241,3 mm)
Envelope DL (110,0 mm x 220,0 mm)
Envelope C5 (162,0 mm x 229,0 mm)
Letter (Government) (203,2 mm x 266,7 mm)
Legal (Government) (203,2 mm x 330,2 mm)
Legal (India) (215,0 mm x 345,0 mm)
F4A (215,9 mm x 343,0 mm)
Foolscap (215,9 mm x 330,2 mm)
Foolscap (Australia) (206,0 mm x 338,0 mm)
3x5inch (76,2 mm x 127,0 mm)
Custom*2
*1Na voljo le prek gonilnika tiskalnika.
*2Papir z velikostjo po meri s širino od 76,2 mm do 215,9 mm in dolžino od 127,0 mm do 355,6 mm lahko naložite v predal.

Podprte vrste papirja

S to napravo lahko uporabljate papir, beljen brez klora.
: Na voljo
Vrsta papirja
Predal
Plain
od 71 do 89 g/m²
Plain L
od 61 do 70 g/m²
Plain L2
60 g/m²
Recycled
od 71 do 89 g/m²
Heavy 1
od 90 do 120 g/m²
Heavy 2
od 121 do 163 g/m²
Heavy 3*1
od 121 do 163 g/m²
Bond 1
od 60 do 104 g/m²
Bond 2
od 105 do 163 g/m²
Labels*2
Envelope
Envelope H*3
Index Card
od 121 do 163 g/m²
*1Kadar uporabljate papir od 121 do 163 g/m² z nastavljeno možnostjo <Heavy 2>, izberite to vrsto papirja, če toner ni povsem pritrjen in so natisi zbledeli.
*2Uporabite le papir velikosti A4 ali Letter.
*3Izberite to vrsto papirja, če toner ni povsem pritrjen in so natisi zbledeli, kadar je vrsta papirja nastavljena na <Envelope>.
3R3X-06U