Prilagajanje zaslona

Če želite omogočiti preprostejšo uporabo zaslona Domov, ga lahko prilagodite.
Prilagajanje zaslona Domov
Elemente, ki so prikazani na zaslonu Domov, lahko prerazporedite. Prilagajanje zaslona Domov
3R3X-029