Osnovno delovanje

V tem poglavju so opisani osnovni postopki, na primer uporaba upravljalne plošče ali vlaganje papirja in dokumentov, ki jih pogosto opravljate pri uporabi funkcij naprave.

Deli in njihove funkcije

V tem poglavju so opisani zunanji in notranji deli naprave in njihove funkcije, način uporabe tipk na operacijski plošči ter prikaz na zaslonu. Deli in njihove funkcije

Vklop naprave

V tem poglavju je opisano, kako vklopite in izklopite napravo. Vklop naprave

Uporaba operacijske plošče

V tem poglavju je opisana uporaba zaslona za opravila, kot sta izbiranje elementov in prilagajanje nastavitev. Opisano je tudi, kako vnašate znake in številke. Uporaba operacijske plošče

Polaganje originalov

V tem poglavju so navodila za postavljanje izvirnikov na kopirno steklo Polaganje originalov

Nalaganje papirja

V tem poglavju je opisano nalaganje papirja v predal. Nalaganje papirja

Prilagajanje zaslona

V tem poglavju je opisan način prerazporeditve elementov zaslonskega menija Domov. Prilagajanje zaslona

Spreminjanje privzetih nastavitev funkcij

V tem poglavju je opisano, kako spremenite nastavitev, ki se prikaže, ko prvič izberete funkcijo. Spreminjanje privzetih nastavitev funkcij

Vstop v način mirovanja

V tem poglavju je opisano, kako nastavite način mirovanja. Vstop v način mirovanja
3R3X-019