Tiskanje poročil in seznamov

Natisnete lahko poročila in sezname, da preverite informacije, kot so nastavitve naprave.

Tiskanje seznamov nastavitev

Informacije in nastavitve, registrirane v napravi, lahko natisnete kot seznam.
Seznam uporabniških podatkov
Preverite lahko seznam nastavitev (Seznam menija nastavitev) in vsebino, ki je registrirana v napravi, tako da natisnete Seznam uporabniških podatkov.

Tiskanje poročil o stanju uporabe naprave

Natisnete lahko naslednja poročila o stanju naprave.
Poročilo Eco
V tem poročilu si lahko ogledate skupno mesečno količino natisov in porabo energije. Poročilo vsebuje nasvete, uporabne za varčevanje s papirjem in energijo, ki temeljijo na stanju uporabe.
Poročilo o stanju potrošnega materiala
V tem poročilu lahko preverite stanje potrošnega materiala, nameščenega v napravi.
3R3X-05S