<Nastavitev/Vzdrževanje>

Vse nastavitve, povezane z nastavljanjem in vzdrževanjem, so navedene z opisi. Privzete nastavitve so označene z znakom ().

<Prikaži obv. o času priprave kartuše>

Zaslon časovno nastavite tako, da vas s sporočilom obvesti o nizki preostali količini v kartušah s tonerjem ali bobnih.
<Tonerska kartuša>
<Bobenska kartuša>

<Varčevanje tonerja>

Izberite, ali želite zmanjšati porabo tonerja pri kopiranju.
<Kopiraj>
<Izključeno>
<Vključeno>
Tanjše črte in območja z manjšo gostoto tiska bodo morda zamegljena, če to možnost nastavite na <Vključeno>.

<Specialna obdelava>

Če niste zadovoljni z rezultati tiskanja na posebne vrste papirja, lahko z naslednjimi nastavitvami izboljšate kakovost izpisov.
<Način posebnega tiskanja U>
Včasih so okoli besedila in vzorcev na izpisu kapljice tonerja. V takšnih primerih lahko kakovost izpisa izboljšate tako, da to nastavitev nastavite na možnost <Vključeno>.
<Izključeno>
<Vključeno>
Če to nastavitev nastavite na možnost <Vključeno>, to lahko vpliva na kakovost tiskanja na nekatere vrste papirja (zlasti za lahek papir) ali v nekaterih tiskalnih okoljih (zlasti v okoljih z visoko stopnjo vlage).
Če to nastavite na <Vključeno>, se možnosti <Način posebnega tiskanja Q>, <Način posebnega tiskanja R> in <Način posebnega tiskanja T> samodejno nastavijo na <Izključeno>.
<Način posebnega tiskanja A>
Če so na papirju za tiskanje proge, lahko s spremembo te nastavitve izboljšate kakovost tiskanja. <Način 2> lahko kakovost izboljša v bistveno večji meri kot <Način 1>.
<Izključeno>
<Način 1>
<Način 2>
<Način posebnega tiskanja Z>
Če so na papirju za tiskanje med kopiranjem proge, lahko s spremembo te nastavitve izboljšate kakovost tiskanja. <Način 2> lahko kakovost izboljša v bistveno večji meri kot <Način 1>.
<Izključeno>
<Način 1>
<Način 2>
<Način posebnega tiskanja G>
Če je na papirju veliko prahu, lahko natisnjene slike zbledijo ali pa nastanejo proge. V takšnih primerih lahko kakovost izpisa izboljšate tako, da to nastavitev nastavite na možnost <Vključeno>.
<Izključeno>
<Vključeno>
<Način posebnega tiskanja Q>
Natisnjene slike so lahko zbledele, če ste jih natisnili na papir z grobo površino. V takšnih primerih lahko kakovost izpisa izboljšate tako, da to nastavitev nastavite na možnost <Vključeno>.
<Izključeno>
<Vključeno>
Če to nastavite na <Vključeno>, lahko to vpliva na kakovost slik.
Če to nastavite na <Vključeno>, se možnosti <Način posebnega tiskanja U>, <Način posebnega tiskanja R> in <Način posebnega tiskanja T> samodejno nastavijo na <Izključeno>.
<Način posebnega tiskanja R>
Če tiskate na hrbtno stran natisnjenega lista, je tiskanje lahko videti zbledelo. V takšnih primerih lahko kakovost izpisa izboljšate tako, da to nastavitev nastavite na možnost <Vključeno>.
<Izključeno>
<Vključeno>
Če to možnost nastavite na <Vključeno>, bo kakovost slike morda slabša ali pa se papir lahko zagozdi, če po tiskanju na sprednjo stran papirja poteče nekaj časa oziroma odvisno od vlažnosti okolja.
Če to nastavite na <Vključeno>, se možnosti <Način posebnega tiskanja U>, <Način posebnega tiskanja Q> in <Način posebnega tiskanja T> samodejno nastavijo na <Izključeno>.
<Način posebnega tiskanja T>
Če tiskate v zelo vlažnem okolju, bo izpis morda neraven. V takšnih primerih lahko kakovost izpisa izboljšate tako, da to nastavitev nastavite na možnost <Vključeno>.
<Izključeno>
<Vključeno>
Če to možnost nastavite na <Vključeno> in tiskate v okolju z nizko stopnjo vlage, so lahko natisnjene slike ali besedilo zamegljeni.
Če to nastavite na <Vključeno>, se možnosti <Način posebnega tiskanja U>, <Način posebnega tiskanja Q> in <Način posebnega tiskanja R> samodejno nastavijo na <Izključeno>.
<Način posebnega tiskanja L>
Če je na papirju veliko prahu ali drugih prašnih delcev, se lahko na izpisu pojavijo madeži. V takšnih primerih lahko kakovost izpisa izboljšate tako, da to nastavitev nastavite na možnost <Vključeno>.
<Izključeno>
<Vključeno>
<Izberite debelino črte>
Če natisnjene črtne kode ni mogoče prebrati, lahko težavo odpravite tako, da spremenite to možnost.
<Samodejno>
<Tanko>
<Rahlo tanko>
<Rahlo debelo>
<Debelo>

<Čiščenje fiksirnega sklopa>

Fiksirni sklop očistite, ko zamenjate kartušo s tonerjem ali boben ali če so na izpisih vidne črne proge. Čiščenje fiksirnega sklopa
3R3X-057