<Nastavitve tiskalnika>

Vse nastavitve, povezane s tiskalnikom, so navedene z opisi. Privzete nastavitve so označene z znakom ().
Zvezdice (*)
Nastavitve, označene z zvezdico (*), morda ne bodo prikazane, kar je odvisno od modela, ki ga uporabljate, ali drugih elementov nastavitev.
Prioriteta nastavitev
Če je nastavitev tiskanja določena tako v gonilniku tiskalnika kot na upravljalni plošči naprave, nastavitev v gonilniku tiskalnika preglasi tisto na upravljalni plošči. Specifikacija z operacijske plošče se uveljavi s določenih primerih, na primer pri tiskanju iz sistema UNIX ali drugega operacijskega sistema, ki ne podpira gonilnikov tiskalnika.

<Postopek pri neskladju velikosti papirja>

Določite, ali naj se postopek tiskanja nadaljuje, če je izbrana velikost papirja, ki je drugačna od velikosti papirja, naloženega v predal. Napravo lahko nastavite tudi tako, da ne nadaljuje tiskanja in namesto tega prikaže opozorilno sporočilo.
<Izvedi izpis>
<Prikaz napake>

<Nast. kakovosti slike za mobil. tiskanje> *

Pri tiskanju iz mobilne naprave izberite obdelavo slik.
<Polton>
<Gradacija>
<Razpršitev napake>
<Prednost>
<Standardna>
<Prednost hitrosti>
<Prioriteta kakovosti slike>
Če je možnost <Prednost> nastavljena na <Standardna> ali <Prednost hitrosti>, ne morete izbrati možnosti <Razpršitev napake>.

<Kakovost tiskanja>

Spreminjate lahko nastavitve, povezane s kakovostjo tiskanja.
<Varčevanje tonerja>
Če tiskate iz mobilne naprave, lahko varčujete s tonerjem. Pred začetkom končnega tiskanja obseženega posla izberite <Vključeno>, da preverite postavitev ali druge značilnosti videza.
<Izključeno>
<Vključeno>
3R3X-056