Optično branje in shranjevanje v računalnik

Zaporedje »optičnega branja originala in shranjevanja v računalnik« je možno le pri optičnem branju iz naprave. Pri optičnem branju lahko določite, v kateri računalnik bodo shranjeni originali, ali želite uporabiti črno-belo oz. barvno optično branje, ali želite originale shraniti v obliki zapisa PDF ali JPEG in druge nastavitve. Če želite za prejemnika navesti računalnik, povezan z omrežjem, morate napravo vnaprej registrirati v računalniku (Priprava na uporabo naprave kot optičnega bralnika).
1
Naložite originale. Polaganje originalov
2
Izberite <Optično branje> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
3
Izberite <Računalnik>
Če uporabljate le računalnik, ki je z napravo povezan prek povezave USB, nadaljujte s korakom 5.
4
Izberite ciljni računalnik.
5
Izberite vrsto optičnega branja.
Vrste optičnega branja in nastavitve, prikazane tukaj, lahko potrdite ali spremenite z možnostjo MF Scan Utility. Če želite več informacij, kliknite [Instructions] v razdelku MF Scan Utility.
Če uporabljate sistem macOS, glejte priročnike za ustrezne gonilnike ali programsko opremo na spletnem mestu, kjer so na voljo spletni priročniki.
6
Pritisnite .
Začne se optično branje originala.
Če želite preklicati, glejte Preklic pošiljanja dokumentov.
 
Optičnega branja ni mogoče izvesti, če je prikazano ScanGear MF. Pred optičnim branjem zaprite zaslon.
 
 
Po končanem optičnem branju
Ciljna mapa za shranjevanje
Optično prebrani podatki so privzeto shranjeni v mapo [My Documents]. Ustvarjena je podmapa z optično prebranimi podatki, v katero so shranjeni podatki.
Cilj shranjevanja lahko spremenite v orodju MF Scan Utility. Če želite več informacij, kliknite [Instructions] v razdelku MF Scan Utility.
3R3X-036