Rešitve za posamezno kodo napake

Če pride do napake (če tiskanje ne uspe), se na zaslonu z dnevnikom opravil prikaže ustrezna koda napake v obliki trimestne številke. Spodaj preverite vzroke in rešitve za posamezne kode napak. Podrobnosti o zaslonu z dnevnikom opravil najdete v poglavju Zaslon <Nadzor stanja>.

#852

#853

3R3X-067