Prikaže se sporočilo ali številka, ki se začne z znakom »#« (koda napake)

Če se na zaslonu naprave prikaže sporočilo ali številka (koda napake), prek katero je znak »#«, poiščite rešitev v spodnjih razdelkih.
3R3X-065