Zastoji papirja v notranjosti naprave

Odstranite zagozden papir po spodaj opisanem postopku. Zagozdenega papirja ne vlecite iz naprave na silo. Če zagozdenega papirja ne morete enostavno odstraniti, nadaljujte z naslednjim korakom.
1
Dvignite operacijsko ploščo, zaprite zaporo za papir in nato odprite pokrov tonerja.
2
Odstranite kartuše.
1
Odstranite kartušo s tonerjem.
Kartuše s tonerjem ne stresajte ali nagibajte. Preprečite tudi udarce kartuše s tonerjem ob nek drug predmet. S tem lahko pride do puščanja tonerja iz kartuše s tonerjem. Kartušo s tonerjem počasi odstranite pod enakim kotom, kot je kot reže.
2
Odstranite boben.
Bobna ne stresajte ali nagibajte. Preprečite tudi udarce bobna ob nek drug predmet. S tem lahko pride do puščanja tonerja iz bobna. Boben počasi odstranite pod enakim kotom, kot je kot reže.
3
Previdno izvlecite papir.
4
Preverite, ali se je papir zagozdil v napravi.
1
Previdno izvlecite papir.
Držite oba robova papirja, vodilni rob papirja povlecite navzdol ter ga nato izvlecite ven.
5
Preverite, ali se je papir zagozdil v predalu.
1
Odstranite pokrov za papir.
2
Odstranite ves vstavljeni papir.
3
Previdno izvlecite zagozden papir.
4
Naložite papir.
5
Znova namestite pokrov za papir.
6
Vstavite kartuše.
1
Vstavite boben.
2
Vstavite kartušo s tonerjem.
7
Zaprite pokrov tonerja.
Sporočilo o zastoju papirja izgine in naprava je pripravljena za tiskanje.
3R3X-069