Odpravljanje zastojev papirja

Če se papir zagozdi, se na zaslonu prikaže <Papir se je zagozdil.>. Za prikaz preprostih rešitev pritisnite . Če postopkov na zaslonu ne razumete, v naslednjih poglavjih poiščite rešitve za zastoje papirja.
 
 
 Znotraj naprave
 
 Izhodni pladenj
 
 Predal
Ko odstranjujete zagozdeni papir, naprave ne izklopite
Če napravo izklopite, se izbrišejo podatki, ki jih tiskate.
Če se papir raztrga
Odstranite vse koščke papirja, da se ne zagozdijo.
Če se papir pogosto zagozdi
S svežnjem papirja potrkajte po ravni površini, da poravnate robove, preden ga naložite v napravo.
Preverite, ali papir ustreza napravi. Razpoložljiv papir
Preverite, ali so v napravi ostali koščki zagozdenega papirja.
Če uporabljate papir z grobo površino, nastavite možnost <Vrsta papirja> na <Pisemski 1 (60–104 g/m²)> ali <Pisemski 2 (105–163 g/m²)>.
Izbira velikosti in vrste papirja za predal
Izpisovanje iz računalnika
Zagozdenega papirja ne vlecite iz naprave na silo.
Če papir odstranite na silo, lahko poškodujete dele. Če papirja ne morete odstraniti, se obrnite na lokalnega pooblaščenega prodajalca ali telefonsko pomoč družbe Canon. Če težave ni mogoče odpraviti
3R3X-068