Güvenlik Duvarı Ayarları için IP Adreslerini Belirtme

İletişimi yalnızca belirtilen IP adreslerine sahip aygıtlarla sınırlayabilir veya belirtilen IP adreslerine sahip aygıtları engelleyip öte yandan diğer iletişimlere izin verebilirsiniz. Tek bir IP adresi veya IP adresleri aralığı belirtebilirsiniz.
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden makineyi ayarlarken gerçekleştirilecek temel işlemler hakkında bilgi için bkz. Uzak Kullanıcı Arabiriminden Menü Seçeneklerini Ayarlama.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatın ve Sistem Yöneticisi Modu'nda oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Güvenlik Ayarları]  [IP Adresi Filtresi] öğesini seçin.
4
Bir filtre türü belirlemek için [Düzenle] öğesine tıklayın.
[IPv4 Adresi: Gelen Filtresi]
Bir IPv4 adresi belirleyerek bilgisayardan makineye veri alımını sınırlandırır.
[IPv6 Adresi: Gelen Filtresi]
Bir IPv6 adresi belirleyerek bilgisayardan makineye veri alımını sınırlandırır.
5
Paket filtreleme ayarlarını belirtin.
 [Engellenen Adresler]
Kayıtlı engellenmiş adresleri kontrol edip silmenin yanı sıra engellenecek adresleri de kaydedin.
 [İzin Verilen Adresler]
Kayıtlı izin verilen adresleri kontrol edip silmenin yanı sıra izin verilecek adresleri de kaydedin.
1
[Filtre Kullan] onay kutusunu seçin.
İletişimi sınırlamak için onay kutusunu seçin. Sınırlamayı devre dışı bırakmak için onay kutusunun işaretini kaldırın.
2
Adresi belirleyin.
[Kaydedilecek Adres] metin kutusuna IP adresini (veya IP adresleri aralığını) girin ve [Ekle] öğesine tıklayın.
Kayıtlı adres
Sonuç
[Engellenen Adresler]
IP adresleri [Kaydedilecek Adres] seçeneğine girilmiş olan aygıtlarla iletişimi (alınan) sınırlar. Başka IP adreslerine sahip aygıtlarla iletişime izin verilmiştir.
[İzin Verilen Adresler]
Yalnızca IP adresleri [Kaydedilecek Adres] seçeneğine girilmiş olan aygıtlarla iletişime (alınan) izin verir ve başka IP adreslerine sahip aygıtlarla iletişimi kısıtlar.
İkisi olarak da kayıtlı
Yalnızca IP adresleri [İzin Verilen Adresler] öğesinde kayıtlı olan aygıtlarla iletişime (alınan) izin verir ve başka IP adreslerine sahip aygıtlarla iletişimi kısıtlar. Ancak, [Engellenen Adresler] seçeneğinde kayıtlı IP adresleri için de iletişim kısıtlıdır.
Giriş hatalarını kontrol edin
IP adresleri yanlış girildiyse Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden makineye erişemeyebilirsiniz ve bu durumda <IPv4 Adres Filtresi> veya <IPv6 Adres Filtresi> öğesini <Kapalı> durumuna getirmeniz gerekir.
<IPv4 Adres Filtresi>
<IPv6 Adres Filtresi>
IP adresleri için giriş biçimi
Açıklama
Örnek
Tek bir adres girme
IPv4:
Sayıları nokta ile ayırın.
192.168.0.10
IPv6:
Alfasayısal karakterleri iki nokta ile ayırın.
fe80::10
Bir adres aralığı belirtme
Adreslerin arasına tire ekleyin.
192.168.0.10-192.168.0.20
Önek içeren bir adres aralığı belirtme (yalnızca IPv6)
Adresi girin, ardından bir eğik çizgi ve önek uzunluğunu belirten bir sayı girin.
fe80::1234/64
Bir IP adresinin özel durumlardan silinmesi
Bir IP adresi seçin ve [Sil] öğesine tıklayın.
3
[Tamam] öğesine tıklayın.
İşletim panelini kullanma
IP adresi filtresi ayarlarını, Ana Ekran içindeki <Menü> öğesinden de etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
<IPv4 Adres Filtresi>
<IPv6 Adres Filtresi>
3R40-045