Güvenlik Duvarı Ayarları için MAC Adreslerini Belirtme

İletişimi yalnızca belirtilen MAC adreslerine sahip aygıtlarla sınırlayabilirsiniz.
Makine bir kablosuz LAN'a bağlandığında bu işlev kullanılamaz.
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden makineyi ayarlarken gerçekleştirilecek temel işlemler hakkında bilgi için bkz. Uzak Kullanıcı Arabiriminden Menü Seçeneklerini Ayarlama.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatın ve Sistem Yöneticisi Modu'nda oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Güvenlik Ayarları]  [MAC Adresi Filtresi] öğesini seçin.
4
Hedef MAC adresi filtresi için [Düzenle] öğesine tıklayın.
[Gelen Filtresi]
MAC adreslerini belirterek makineden bilgisayara veri almayı sınırlamak için seçin.
5
Paket filtreleme ayarlarını belirtin.
1
[Filtre Kullan] onay kutusunu seçin.
İletişimi sınırlamak için onay kutusunu seçin. Sınırlamayı devre dışı bırakmak için onay kutusunun işaretini kaldırın.
2
Adres özel durumlarını belirtin.
[Kaydedilecek Adres] metin kutusuna MAC adresini girin ve [Ekle] öğesine tıklayın. Yalnızca kayıtlı MAC adreslerine sahip aygıtlarla iletişime (alınan) izin verir ve başka MAC adreslerine sahip aygıtlarla iletişimi kısıtlar.
Adresi tire veya virgül ile ayırmanız gerekmez.
Giriş hatalarını kontrol edin
MAC adresleri yanlış şekilde girildiyse Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden makineye erişemeyebilirsiniz ve bu durumda <MAC Adresi Filtresi> öğesini <Kapalı> olarak ayarlamanız gerekir. <MAC Adresi Filtresi>
Bir MAC adresinin özel durumlardan silinmesi
Bir MAC adresi seçin ve [Sil] öğesine tıklayın.
3
[Tamam] öğesine tıklayın.
İşletim panelini kullanma
MAC adresi filtresi ayarlarını, Ana Ekran içindeki <Menü> öğesinden de etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. <MAC Adresi Filtresi>
3R40-046