USB İşlevlerini Kısıtlama

USB, çevresel aygıtları bağlamanın ve verileri saklamanın veya yeniden konumlandırmanın kullanışlı bir yoludur, ancak USB düzgün şekilde yönetilmezse, bir bilgi sızma kaynağı da olabilir. Bu bölümde, makinenin USB bağlantı noktasıyla bağlantının nasıl sınırlanacağı açıklanmaktadır.
 

Bilgisayar ile USB Bağlantısını Sınırlama

Makineyi bilgisayara bağlamak için kullanılan USB bağlantı noktasını devre dışı bırakabilirsiniz. Bu bağlantı noktası devre dışı bırakılırsa, makine USB aracılığıyla bir bilgisayarla iletişim kuramaz.
<Menü>  <Sistem Yönetimi Ayarları>  <USB Cihazı Olarak Kullan>  <Kapalı>  Makineyi yeniden başlatın
3R40-04J