AirPrint ile Tarama

Makine tarafından taranan verileri doğrudan bir Mac aygıtına göndermek için AirPrint'i kullanabilirsiniz.
Sistem Gereksinimleri
AirPrint ile taramak için OS X 10.9 veya üstü yüklü bir Mac'e ihtiyacınız olacaktır. TLS kullanarak taramak için OS X 10.11 veya üstü yüklü bir Mac'e ihtiyacınız olacaktır.
Ağ Ortamı
Aşağıdaki ortamlardan biri gereklidir.
Apple aygıtının ve makinenin aynı LAN'a bağlandığı bir ortam
Mac'in USB üzerinden makineye bağlandığı bir ortam
Tarama işlemi için <Network Link Scan Kullan> öğesini <Açık> olarak ayarlamak gereklidir. AirPrint ile Kullanılabilen İşlevlerin Ayarının Değiştirilmesi
Taramadan önce makineyi çevrimiçi duruma sokmak gerekir. Otomatik çevrimiçi olma işlevi (<Uzak Tarama için Otomatik Çevrimiçi>) <Kapalı> olarak ayarlandığında, öncelikle <Tarama>  <Uzak Tarayıcı> öğesini seçerek makineyi çevrimiçi duruma getirin ve ardından tarama yordamını başlatın.
İşlemlerin ayarları yapılırken ya da makine herhangi bir işlemi gerçekleştirirken tarama yapamazsınız.

Mac'ten Tarama

1
Makinenin açik ve Mac'e bağlı olduğundan emin olun.
Bundan emin olmak için bkz. Ağ Ortamını Ayarlama.
2
[Sistem Tercihleri] [Yazıcılar ve Tarayıcılar] bölümünden makineyi Mac'e ekleyin.
Makine önceden eklendiyse, bu işlem gerekli değildir.
3
[Yazıcılar ve Tarayıcılar] içindeki yazıcı listesinden bu makineyi seçin.
4
[Tarama] öğesine tıklayın.
5
[Tarayıcıyı Aç] öğesine tıklayın.
[Tarayıcı] ekranı görüntülenir.
6
Tarama ayarlarını gerektiği gibi yapılandırın.
7
[Tarama] öğesine tıklayın.
Orijinal taranır ve görüntü görüntülenir.
3R40-03S