AirPrint'i Kullanma

Bu bölümde, AirPrint kullanmak için gerekli ayarlar ve Apple aygıtlarını kullanırken gerçekleştirilecek yordamlar açıklanmaktadır.
AirPrint Ayarları
AirPrint'in İşlevleri
Sorun Giderme

AirPrint Ayarlarını Yapılandırma

Makinenin adı ve kurulum yeri de dahil olmak üzere, makineyi tanımlamak için kullanılan bilgileri kaydedebilirsiniz. Makinenin AirPrint işlevini devre dışı da bırakabilirsiniz. Bu ayarları değiştirmek için Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanın.
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden makineyi ayarlarken gerçekleştirilecek temel işlemler hakkında bilgi için bkz. Uzak Kullanıcı Arabiriminden Menü Seçeneklerini Ayarlama.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatın ve Sistem Yöneticisi Modu'nda oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
iPad, iPhone veya iPod touch gibi bir mobil aygıt kullanıyorsanız, bu bölümde "tıklama" sözcüğünü "dokunma" olarak düşünün.
3
[Ağ Ayarları] [AirPrint Ayarları] öğesini seçin.
4
[Düzenle] öğesine tıklayın.
5
Gerekli ayarları belirtin.
[AirPrint Kullan]
AirPrint'i etkinleştirmek için onay kutusunu seçin. AirPrint'i devre dışı bırakmak için onay kutusunun işaretini kaldırın.
[Yazıcı Adı]
Makinenin adını girin. [mDNS Ayarları] (DNS'yi Yapılandırma) bölümünde önceden bir mDNS adı kayıtlıysa, kayıtlı ad görüntülenir.
[Konum]
Makinenin konumunu girin. [Sistem Yönetimi Ayarları] (Ayarlar/Kayıt) öğesindeki [Cihaz Bilgileri] [Sistem Yönetimi] öğesinde önceden bir konum kayıtlıysa, kayıtlı konum görüntülenir.
[Enlem]
Makinenin kurulu olduğu konumun enlemini girin.
[Boylam]
Makinenin kurulduğu olduğu konumun boylamını girin.
6
[Tamam] öğesine tıklayın.
[AirPrint Kullan] öğesini seçerseniz, aşağıdaki ayarlar açık olarak ayarlanır.
<HTTP Kullan>
[IPP Baskı Ayarları]
[mDNS Kullan] (IPv4 Ayarları)
[mDNS Kullan] (IPv6 Ayarları)
<Network Link Scan Ayarları>
Daha önce belirlediğiniz [Yazıcı Adı] öğesini değiştirirseniz, o ana kadar yazdırma yapabildiğiniz Mac'ten artık yazdıramayabilirsiniz. Bunun nedeni IPv4 için [mDNS Adı] (DNS'yi Yapılandırma) öğesinin de otomatik olarak değiştirilmesidir. Bu durumda bu makineyi Mac'e tekrar ekleyin.
Yazıcı adını girmek, AirPrint'i destekleyen birden çok yazıcıyı tanımlamayı kolaylaştırır.

AirPrint ile Kullanılabilen İşlevlerin Ayarının Değiştirilmesi

Eğer AirPrint veya şifreli iletişimler ile birlikte kullanmayacağınız işlevleri devre dışı bırakmak istiyorsanız, gerekli ayarı, işletim paneli veya Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak yapılandırın.

AirPrint için Ekranı Görüntüleme

Hem AirPrint Ayarlarına erişebileceğiniz, hem de kağıt ve toner kartuşu gibi sarf malzemeleri hakkında bilgileri görüntüleyebileceğiniz AirPrint ekranını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca güvenlik işlevi ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
1
[Sistem Tercihleri]  [Yazıcılar ve Tarayıcılar] öğesini seçin, ardından makineyi kullandığınız Mac'e ekleyin.
Makine önceden eklendiyse, bu işlem gerekli değildir.
2
[Yazıcılar ve Tarayıcılar] içindeki yazıcı listesinden bu makineyi seçin.
3
[Seçenekler ve Malzemeler] öğesine tıklayın.
4
[Yazıcının Web Sayfasını Göster] öğesine tıklayın.
5
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın.
AirPrint ayarlarını değiştirmek için yönetici olarak oturum açmanız gerekmektedir.

AirPrint için Ayrılmış Sayfa

Yönetici ayrıcalıklarıyla oturum açtığınızda, AirPrint için ayrılmış sayfa aşağıda gösterildiği gibi görüntülenir.

[AirPrint Ayarları]

AirPrint ayarlarında girilen makinenin adı ve konumu gibi değerleri kontrol etmenizi sağlar. Ayarları değiştirmek için [Düzenle] öğesine tıklayabilirsiniz.

[Diğer Ayarlar]

[Yazdırma Güvenlik Ayarları]
TLS veya kimlik doğrulamasını kullanarak yazdırma güvenlik ayarlarını yapılandırın.
[Tarama Güvenlik Ayarları]
TLS kullanarak tarama güvenlik ayarlarını yapılandırın.
[TLS Ayarları]
TLS için kullanılan anahtarı ve sertifikayı değiştirmenizi sağlar. TLS için Anahtar ve Sertifika Yapılandırma
[Anahtar ve Sertifika Ayarları]
Bir anahtar ve sertifika oluşturup yüklemenize veya bir sertifika verilmesini talep etmenize olanak tanır. TLS için Anahtar ve Sertifika Yapılandırma

[Sarf Malzemeleri Bilgileri]

Kağıt kaynağı bilgilerini, makinenin sarf malzemelerini ve aygıt sürümünü kontrol etmenize olanak sağlar.

Ticari Markalar

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X ve Safari, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. AirPrint ve AirPrint logosu, Apple Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır.
3R40-03L