Ağ Ayarlarını Görüntüleme

IP adresi "0.0.0.0" olarak görüntüleniyorsa, doğru yapılandırılmamış demektir.
Makinenin bir anahtarlama hub birimine veya köprüye bağlanması, IP adresi doğru şekilde yapılandırıldığında da bağlantı hatasıyla sonuçlanabilir. Makine iletişim kurmaya başlamadan önce belirli bir aralık ayarlanarak bu sorun çözülebilir. Bir Ağa Bağlanma için Bekleme Süresi Ayarlama
Geçerli ağ ayarlarının listesini yazdırabilirsiniz. Kullanıcı Verisi Listesi

IPv4 Ayarlarını Görüntüleme

<Durum Denetleme>  <Ağ Bilgileri>  <IPv4>  Görüntülenecek ayarı seçin  Ayarları kontrol edin

IPv6 Ayarlarını Görüntüleme

<Durum Denetleme>  <Ağ Bilgileri>  <IPv6>  Görüntülenecek ayarı seçin  Ayarları kontrol edin

Kablolu LAN için MAC Adresini Görüntüleme

1
Ana Ekran içinde <Menü> öğesini seçin. Ana Ekran
2
<Ağ Ayarları> öğesini seçin.
PIN giriş ekranı görüntülenirse, doğru PIN'i girin. Sistem Yöneticisi PIN'ini Ayarlama
3
<Ethernet Sürücüsü Ayarları> öğesini seçin.
MAC adresi görüntülenir.

Kablosuz LAN için MAC Adresini ve Bilgiyi Görüntüleme

1
Ana Ekran içinde <Menü> öğesini seçin. Ana Ekran
2
<Ağ Ayarları> öğesini seçin.
PIN giriş ekranı görüntülenirse, doğru PIN'i girin. Sistem Yöneticisi PIN'ini Ayarlama
3
<Kablosuz LAN Ayarları> öğesini seçin.
4
Görüntülenen mesajı okuyun ve <Tamam> öğesini seçin.
5
<Kablosuz LAN Bilgileri> öğesini seçin.
6
Görüntülenecek ayarı seçin.
Güvenlik bilgilerini görüntüleme
WEP ve WPA/WPA2-PSK bilgilerini görüntülemek için aşağıdaki yordamı kullanın.
<Güvenlik Ayarları> Görüntülenen güvenlik protokolünü seçin Görüntülenecek ayarı seçin
<Durum Denetleme> ekranından görüntüleme
<Kablosuz LAN Durumu> ve <En Son Hata Bilgisi> öğeleri <Durum Denetleme> ekranından görüntülenebilir.
<Durum Denetleme>  <Ağ Bilgileri>  <Ağ Bağlantısı Yöntemi>  <Bağlantı Bilgileri>  Görüntülenecek ayarı seçin
3R40-00R