Ethernet Ayarlarını Yapılandırma

 
Ethernet, yerel ağ (LAN) üzerinde veri iletişimi standardıdır. İletişim yöntemini ve Ethernet türünü ayarlayabilirsiniz. Genellikle makine, varsayılanlar değiştirilmeden kullanılabilir (<Ethernet Sürücüsü Ayarları>), ancak bu ayarları ağ ortamınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.
1
Ana Ekran içinde <Menü> öğesini seçin. Ana Ekran
2
<Ağ Ayarları> öğesini seçin.
PIN giriş ekranı görüntülenirse, doğru PIN'i girin. Sistem Yöneticisi PIN'ini Ayarlama
3
<Ethernet Sürücüsü Ayarları> <Otomatik Algılama> öğesini seçin.
4
Ethernet ayarlarının otomatik olarak mı yoksa manuel olarak mı yapılandırılacağını seçin.
Otomatik olarak algılama etkinleştirilmişse makine, kullanılabilen Ethernet iletişim modunu ve türünü algılar ve otomatik olarak ayarlar.
Ethernet ayarlarını otomatik olarak yapılandırma
<Açık> öğesini seçin.
Ethernet ayarlarını manuel olarak yapılandırma
1
<Kapalı> öğesini seçin.
2
<İletişim Modu>  İletişim modunu seçin.
<Yarım Dubleks>
Sırayla iletişim verileri gönderir ve alır. Makine, yarı dubleks kullanarak bir ağ aygıtına bağlandığında seçin.
<Tam Dubleks>
Aynı anda iletişim verileri gönderir ve alır. Çoğu ortam için bu ayarı kullanın.
3
<Ethernet Türü>  Ethernet türünü seçin.
4
<Uygula> öğesini seçin.
3R40-010