<Ağ Ayarları>

Ağ ile ilgili tüm ayarlar açıklamalarıyla birlikte listelenmektedir. Varsayılan ayarlar kama ile işaretlenmiştir ().
Yıldız işareti (*)
Yıldız işaretiyle (*) işaretli ayarlar, kullandığınız modele veya diğer ayar öğelerine bağlı olarak görüntülenmeyebilir.

<Kablolu/Kablosuz LAN Seç>

Makineyi Kablosuz LAN'dan Kablolu LAN'a geçirirken ayarı belirtmeniz gerekir. Bunun tersine makineyi Kablolu LAN'dan Kablosuz LAN'a geçirirken bu ayarı belirtmeniz gerekmez (Şunu kullanarak geçiş yapabilirsiniz <Kablosuz LAN Ayarları>). Kablolu LAN'ı veya Kablosuz LAN'ı Seçme
<Kablolu LAN>
<Kablosuz LAN>

<Kablosuz LAN Ayarları>

Makineyi kablosuz LAN'e bağlamak için ayarları belirtin. Ayrıca geçerli ayarları görüntüleyebilir veya güç tüketiminden tasarruf etme ayarını da belirtebilirsiniz.
<SSID Ayarları>
İşletim panelinden manuel giriş yaparak SSID veya ağ anahtarı gibi bilgileri belirtip bir kablosuz bağlantı yapılandırmak için seçin.
<Erişim Noktası Seç>
Makineye erişebilen Kablosuz LAN yönlendiricileri otomatik olarak konumlandırılmıştır yani bunları listeden seçebilirsiniz. Manuel olarak WEP anahtarı veya PSK gibi bir ağ anahtarı girmeniz gerekir. Bir Kablosuz Yönlendirici Seçerek Bağlantı Ayarlama
<Manüel Olarak Gir>
Manuel olarak bir SSID girerek kablosuz bağlantı yapılandırmak için seçin. Bu yöntemi kullanarak, kimlik doğrulama ve şifreleme ayarlarını ayrıntılı şekilde belirtebilirsiniz. Ayrıntılı Ayarları Belirterek Bağlantı Ayarlama
<Güvenlik Ayarları>
<Hiçbiri>
<WEP>
<Open System>
WEP Anahtarı 1 - 4
<Paylaşılan Anahtar>
WEP Anahtarı 1 - 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Otomatik>
<AES-CCMP>
<WPS Düğme Modu>
WPS kablosuz yönlendiricisindeki düğmeyi kullanarak otomatik şekilde kablosuz bağlantı yapılandırmak için seçin. WPS Tuş Modunu Kullanarak Bağlantı Ayarlama
<WPS PIN Kodu Modu>
WPS kablosuz yönlendiricisine ilişkin bir PIN kodu girerek kablosuz bağlantı yapılandırmak için seçin. WPS PIN Kodu Modunu Kullanarak Bağlantı Ayarlama
<Güç Tasarrufu Modu>
Makinenin kablosuz yönlendiriciden yayılan sinyallere göre Güç Tasarrufu Moduna girip girmeyeceğini seçin.
<Kapalı>
<Açık>
<Kablosuz LAN Bilgileri>
Geçerli kablosuz LAN ayarlarını görüntülemek için seçin. Ağ Ayarlarını Görüntüleme
<MAC Adresi>
<Kablosuz LAN Durumu>
<En Son Hata Bilgisi>
<Kanal>
<SSID Ayarları>
<Güvenlik Ayarları>
<Güç Tasarrufu Modu>

<Doğrudan Bağlantı Ayarları>

Doğrudan bağlanıp bağlanmayacağınızı ayarlayın. Bu işlevi etkinleştirerek bir erişim noktası ya da kablosuz LAN yönlendiricisi olmayan bir ortamda bile makinenizle doğrudan bağlanabilirsiniz. Doğrudan Bağlama (Erişim Noktası Modu)
<Doğrudan Bağlantı Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<Yalnızca Doğ. Bağlantı>*
<Kablosuz LAN/Doğr. Bağlantı (Oto Geçiş)>*
<Doğr. Bağlantı Sonlandırmaya Kadar Süre>
Doğrudan Bağlantı kurulduktan sonra otomatik olarak bağlantı kesme zamanını belirtin.
0 (Oturumu otomatik olarak sonlandırmayın)
1 - 10 - 60 (dak.)
<Erişim Noktası Modu Ayarları>
SSID/ağ anahtarını rastgele yapılandırın. Aynı anda birden fazla mobil aygıtı makineye bağlamak isterseniz, hem SSID hem de ağ anahtarını rastgele yapılandırmanız gerekir.
<Özel SSID Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<SSID>
 
<Özel Ağ Anahtarı Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<Ağ Anahtarı>

<PC Üzerinden Kolay Bağlantı>

PC üzerinden Kolay Bağlantı'yı (kablosuz kurulum modu) başlatın. Bu işlem, ağ ayarlarını yapılandırmak için bilgisayarınızda Canon Laser NW Device Setup Utility öğesini kullanmanızı sağlar.
"Canon Laser NW Device Setup Utility", Canon web sitesinde (http://www.canon.com/) bulunabilir.

<TCP/IP Ayarları>

IP adresi ayarları gibi, makineyi TCP/IP ağında kullanmaya ilişkin ayarları belirtin.
<IPv4 Ayarları>
Makineyi IPv4 ağında kullanmaya ilişkin ayarları belirtin.
<IP Adresi Ayarları>
TCP/IP ağında bilgisayarlar ve yazıcılar gibi aygıtları tanımlamak için kullanılan IP adresini yapılandırın. IPv4 Adresini Ayarlama
<Otomatik Al>
<Protokol Seç>
<Kapalı>
<DHCP>
<BOOTP>
<RARP>
<Oto. IP>
<Kapalı>
<Açık>
 
<Manüel Olarak Al>
<IP Adresi>: 0.0.0.0
<Alt Ağ Maskesi>: 0.0.0.0
<Ağ Geçidi Adresi>: 0.0.0.0
 
<Ayarları Kontrol Et>
<Otomatik Al>*
<IP Adresi>
<Alt Ağ Maskesi>
<Ağ Geçidi Adresi>
<PING Komutu>
Makinenin bir ağ üzerindeki bilgisayara bağlı olup olmadığını kontrol etmek için seçin. Ağ Bağlantısını Test Etme
<DNS Ayarları>
IP adresi çözünürlükleri için bir ana bilgisayar adı sağlayan Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) ayarlarını belirtin. DNS'yi Yapılandırma
<DNS Sunucusu Ayarları>
<Birincil DNS Sunucusu>: 0.0.0.0
<İkincil DNS Sunucusu>: 0.0.0.0
 
<DNS Ana Bilg Adı/Etki Alanı Adı Ayarları>
<Ana Bilgisayar Adı>
<Alan Adı>
 
<DNS Dinamik Güncelleme Ayarları>
<Kapalı>
<Açık>
<DNS Din. Günc. Aralğ>
0 - 24 - 48 (sa.)
<DHCP Seçenek Ayarları>
DHCP etkinleştirilmişse, sunucu adını almak ve dinamik güncelleme işlevini kullanmak üzere DHCP isteğe bağlı işlevlerinin kullanılıp kullanılmayacağını seçmek için bu ayarları kullanın. DNS'yi Yapılandırma
<Ana Bilgisayar Adı Al>
<Kapalı>
<Açık>
 
<DNS Dinamik Güncelleme>
<Kapalı>
<Açık>
<IPv6 Ayarları>
Makineyi IPv6 ağında kullanmaya ilişkin ayarları belirtin.
<IPv6 Kullan>
Makinede IPv6'yı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Geçerli ayarları da görüntüleyebilirsiniz. IPv6 Adreslerini Ayarlama
<Kapalı>
 
<Açık>
 
<Ayarları Kontrol Et>
<Bağlantı-Yerel Adresi>
<Önek Uzunluğu>
<Durum Bilgisiz Adres Ayarları>
Durum bilgisi olmayan adresleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın. IPv6 Adreslerini Ayarlama
<Kapalı>
 
<Açık>
 
<Ayarları Kontrol Et>
<Durum Bilgisi Olmayan Adres>
<Önek Uzunluğu>
<DHCPv6 Kullan>
DHCPv6 aracılığıyla alınan durum bilgisi olan adresi etkinleştirin veya devre dışı bırakın. IPv6 Adreslerini Ayarlama
<Kapalı>
 
<Açık>
 
<Ayarları Kontrol Et>
<Durum Bilgili Adres>
<Önek Uzunluğu>
<DNS Ayarları>
IP adresi çözünürlükleri için bir ana bilgisayar adı sağlayan Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) ayarlarını belirtin. DNS'yi Yapılandırma
<DNS Ana Bilg Adı/Etki Alanı Adı Ayarları>
<IPv4 AnaBlg/AlnAd Klln>
<Kapalı>
<Ana Bilgisayar Adı>
<Alan Adı>
<Açık>
 
<DNS Dinamik Güncelleme Ayarları>
<Kapalı>
<Açık>
<Manüel Adresi Kaydet>
<Kapalı>
<Açık>
<Durum Bilgisi Olan Adresi Kaydet>
<Kapalı>
<Açık>
<Dur. Bilgisi Olmayan Adresi Kaydet>
<Kapalı>
<Açık>
<DNS Dinamik Güncelleme Aralığı>
0 - 24 - 48 (sa.)
<LPD Baskı Ayarları>
Herhangi bir donanım platformunda veya işletim sisteminde kullanılabilen bir yazdırma platformu olan LPD'yi etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Yazdırma Protokollerini ve WSD Fonksiyonlarını Yapılandırma
<Kapalı>
<Açık>
<RAW Baskı Ayarları>
Windows'a özgü bir yazdırma protokolü olan RAW'ı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Yazdırma Protokollerini ve WSD Fonksiyonlarını Yapılandırma
<Kapalı>
<Açık>
<WSD Ayarları>
WSD protokolünü kullanarak yazıcı veya tarayıcı için otomatik göz atma ve bilgi alma özelliklerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Yazdırma Protokollerini ve WSD Fonksiyonlarını Yapılandırma
<WSD Baskı Ayarları>
<WSD Baskı Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<WSD Gözatma Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
 
<WSD Tarama Ayarları>
<WSD Tarama Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<Bilgisayar Taraması Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
 
<Çoklu Yayın Keşfi Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<HTTP Kullan>
Uzak Kullanıcı Arabirimi, WSD baskı veya Google Cloud Print ile baskı kullanıldığında olduğu gibi, bir bilgisayarla iletişim için gerekli olan HTTP'yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın. HTTP İletişimini Devre Dışı Bırakma
<Kapalı>
<Açık>
<Port Numarası Ayarları>
Ağ ortamına göre protokollerin bağlantı noktası numaralarını değiştirin. Bağlantı Noktası Numaralarını Değiştirme
<LPD>
1 - 515 - 65535
 
<RAW>
1 - 9100 - 65535
 
<WSD Çoklu Yayın Keşfi>
1 - 3702 - 65535
 
<HTTP>
1 - 80 - 65535
 
<SNMP>
1 - 161 - 65535
<MTU Boyutu>
Makinenin aldığı maksimum paket boyutunu seçin. Maksimum İletim Birimini Değiştirme
<1300>
<1400>
<1500>

<SNMP Ayarları>

SNMP uyumlu yazılım çalıştıran bir bilgisayardan makineyi izleme ve kontrol etme ayarlarını belirtin. SNMP ile Makineyi İzleme ve Kontrol Etme
<SNMPv1 Ayarları>
SNMPv1'i etkinleştirin veya devre dışı bırakın. SNMPv1'i etkinleştirirken bir topluluk adı belirtin ve Yönetim Bilgi Tabanı (MIB) nesnelerine ilişkin ayrıcalıklara erişin.
<Kapalı>
<Açık>
<SNMPv3 Ayarları>
SNMPv3'ü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. SNMPv3 etkinleştirildiğinde uygulanan ayrıntılı ayarları belirtmek için Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanın.
<Kapalı>
<Açık>
<Ana Bilg.dan Yazc Yönt Bilgisi Al>
SNMP uyumlu yazılım çalıştıran ağa bağlı bir bilgisayardan yazıcı yönetimi bilgilerini izlemeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
<Kapalı>
<Açık>

<Özel Port Ayarları>

Atanmış bağlantı noktasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Yazdırma veya tarama işlemlerinde MF Scan Utility kullanıldığında ve ağ üzerinden makine ayarlarına göz atılırken veya makine ayarları belirtilirken, atanmış bağlantı noktası kullanılır.
<Kapalı>
<Açık>

<Başlangçta Bağlantı İçin Bekleme Süresi>

Bir ağa bağlanma için bekleme süresi belirtin. Ağ ortamına göre ayarı seçin. Bir Ağa Bağlanma için Bekleme Süresi Ayarlama
0 - 300 (san.)

<Ethernet Sürücüsü Ayarları>

Ethernet türünü (10BASE-T/100BASE-TX) ve Ethernet iletişim modunu (yarı-dupleks/tam-dupleks) seçin. Kablolu LAN MAC adresini de görüntüleyebilirsiniz.
<Otomatik Algılama>
İletişim modunun ve Ethernet türünün otomatik olarak mı algılanacağını yoksa manuel olarak mı seçileceğini belirleyin. Ethernet Ayarlarını Yapılandırma
<Kapalı>
<İletişim Modu>
<Yarım Dubleks>
<Tam Dubleks>
<Ethernet Türü>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>

<Açık>
<MAC Adresi>
Makinenin, her iletişim aygıtına özgü bir sayı olan MAC adresini kontrol edin. Kablolu LAN için MAC Adresini Görüntüleme

<IEEE 802.1X Ayarları>

IEEE 802.1X kimlik doğrulamasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. IEEE 802.1X Kimlik Doğrulaması Ayarlarını Yapılandırma
<Kapalı>
<Açık>

<Ağ Ayarlarını Sıfırla>

Ağ Ayarlarını fabrika varsayılanlarına getirmek için seçin. <Menüyü Sıfırla>
3R40-051