Installation som en printserver

Her beskrives, hvordan du konfigurerer indstillinger for deling og installation af driveren for at kunne bruge en computer, der er forbundet med enheden, som printserver.

Forudsætninger

Log på som medlem af Administrators, når du starter computeren.
[Skrivebord]-skærmvisning (når der bruges Windows 8.1/Server 2012 R2)

Procedurer

1.
Start installationsprogrammet → fortsæt i henhold til instruktionerne på skærmen.
2.
Vælg [Standard] eller [Brugerdefineret] for [Printeropsætning] → klik på [Næste].
Hvis du har en netværksforbindelse, der ikke bruger TCP/IP-protokollen, skal du vælge [Brugerdefineret].
3.
Hvis [Vælg proces]-skærmen vises, skal du vælge [Tilføj nye printere] → klikke på [Næste].
4.
Vælg den enhed, hvorfra der skal installeres [Printerliste] → klik på [Næste].
Hvis du vælger [Standard] og konfigurerer delte indstillinger, skal du vælge [Konfigurer printeroplysninger]. Klik derefter på [Næste].
5.
Vælg [Brug som delt printer] → skift [Fælles navn] om nødvendigt → klik på [Næste].
Hvis du vælger [Brugerdefineret] og konfigurerer delte indstillinger, indstil porten i [Port], og klik derefter på [Næste].
6.
Følg instruktionerne på skærmen → klik på [Afslut].

Relaterede emner