Installation ved angivelse af en port eller IP-adresse

Angiv manuelt den port eller IP-adresse, der skal bruges til netværkstilsluttede eller lokalt tilsluttede enheder, og installer driveren. Installer iht. denne procedure, når du ikke automatisk kan finde en enhed på netværket, eller når der kræves unikke indstillinger.
Udover at kunne bruge en eksisterende port, kan du også tilføje en port.

Forudsætninger

Systemkrav
Bemærkninger og advarsler vedrørende installation
Bekræft den port, der skal angives
Angiv en WSD-port, standardmæssig TCP/IP-port, netværksprinterport eller lokal port. Du kan vælge en midlertidig port ([LPT1] etc.) og indstille den, når installationen er udført.
Bekræft værtsnavn, navn eller IP-adresse på enheden (hvis der tilføjes en WSD-port eller en standardmæssig TCP/IP-port).
Hvis du installerer ved at tilføje en WSD-port eller en standardmæssig TCP/IP-port, skal du angive værtsnavnet, navnet og IP-adressen på enheden. Som enhedens værtsnavn eller navn skal du bruge det navn, som enheden har på netværket. Hvis du ikke kender navnet eller værdien, som skal angives, kan du kontakte netværksadministratoren.
Bekræft den delte printer (hvis den er tilsluttet en netværksprinterport)
Den delte printer, der er valgt ved tilføjelse af porten, skal stemme overens med den enhed, der er valgt via installationsprogrammet. Bekræft også, at versionen af den installerede driver i den delte printer og versionen af installationsprogrammet stemmer overens.
Sørg for at logge ind på den computer, hvor den angivne printer er blevet installeret på forhånd.
Log på som medlem af Administrators, når du starter computeren.
[Skrivebord]-skærmvisning (når der bruges Windows 8.1/Server 2012 R2)

Procedurer

1.
Dobbeltklik på [Setup.exe].
2.
Hvis du ønsker at ændre det sprog, som bruges i installationsprogrammet, skal du vælge [Sprog] → klik på [Næste].
Driveren vil blive installeret i henhold til det valgte sprog.
3.
Læs CANON SOFTWARELICENSAFTALE → klik på [Ja].
4.
Vælg [Brugerdefineret] → klik på [Næste].
5.
Hvis følgende skærmbillede vises, skal du vælge [Tilføj nye printere] → klik på [Næste].
[Tilføj nye printere, og opdater eksisterende drivere]: Vælg denne, hvis du ønsker at opdatere allerede installerede drivere samtidigt med, at du tilføjer en ny driver.
[Opdater eksisterende printerdrivere]: Vælg denne, hvis du kun vil opdatere drivere. For flere oplysninger henvises der til proceduren for opdatering af drivere.
6.
Vælg den enhed, hvorfra der skal installeres [Printerliste] → klik på [Næste].
[Antal printere]: Indtast antallet af printere, der skal installeres for den valgte enhed. Ved at angive flere printere kan flere enheder registreres på samme tid.
BEMÆRK
Hvis flere printere tildeles samme port til en enkelt enhed, registreres flere udskriftskøer for den valgte enhed. Forskellige standardindstillinger kan angives for hver udskriftskø for at skelne mellem dem, når de udskrives. Du kan dog kun tildele én port til én enhed, når der er angivet en WSD-port eller netværksprinterport.
7.
Indstil porten.
Hvis du har angivet flere printere for én enhed i trin 6., bruges portindstillingen for den første printer som standardindstilling for den anden og efterfølgende printere.
Når du tilføjer en WSD-port
(1) Klik på [Tilføj port] → vælg [WSD Port] fra [Port, der skal tilføjes] → klik på [OK].
(2) Indtast IP-adressen eller værtsnavnet → klik på [OK].
Når der tilføjes en TCP/IP-standardport
(1) Klik på [Tilføj port] → vælg [Standard TCP/IP Port] fra [Port, der skal tilføjes] → klik på [OK].
(2) Angiv enhedens navn eller IP-adresse i henhold til instruktionerne i guiden.
[Portnavn] angives automatisk. Rediger om nødvendigt portnavnet.
Hvis [Der kræves yderligere portoplysninger]-skærmen vises, skal du klikke på det efterfølgende "Åbn detaljer" og udføre de nødvendige handlinger.
[+][-]
(3) Klik på [Udfør].
Når der tilføjes en netværksprinterport
(1) Klik på [Tilføj port] → vælg [Netværk] fra [Port, der skal tilføjes] → klik på [OK].
(2) Vælg den anvendte netværksprinter → klik på [OK].
BEMÆRK
Hvis der på listen ikke vises en netværksprinter, der stemmer overens med enheden, kan der være et problem med operativsystemet eller enhedsindstillingerne. Der henvises til følgende fejlfinding for at aktivere enheden, der skal vises i printerlisten.
Når du tilføjer en lokal port
(1) Klik på [Tilføj port] → vælg [Local Port] fra [Port, der skal tilføjes] → klik på [OK].
(2) Indtast portnavnet → klik på [OK].
Når der bruges en eksisterende port
Vælg en port fra [Port].
8.
Skift om nødvendigt [Printernavn] → klik på [Næste].
[Benyt som standard]: Marker dette afkrydsningsfelt for at indstille enheden som den enhed, der normalt bruges.
[Brug som delt printer]: Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil dele enheden.
Hvis du tilføjede eller valgte en netværksprinterport, kan du ikke angive [Printernavn] og [Brug som delt printer].
Hvis du har valgt flere enheder, eller hvis du har angivet flere printere til én enhed i trin 6., skal du gentage trin 7. og 8.
9.
Marker afkrydsningsfeltet [Liste over printere, der skal installeres] → klik på [Start].
Fortsæt med installationen i henhold til instruktionerne på skærmen.
10.
Kontroller meddelelsen om færdiggørelse af installation → klik på [Afslut].
Du kan også udskrive en testside efter behov.

Relaterede emner