Sivujen leikkaaminen satulasidottuja vihkoja luotaessa

Jos tulosteet nidotaan keskeltä vihkoksi, voit leikata ja kohdistaa sivujen reunat.
1.
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2.
Valitse [Vihkotulostus].
Voit määrittää [Vihkotulostus]-asetukset myös [Asettelu]-välilehdessä.
3.
Valitse [Käytössä] kohdasta [Nidonta] → valitse [Vihkonidonta] nidonnan sijainniksi.
Voit määrittää [Nidonta]-asetukset myös [Viimeistely]-välilehdessä.
4.
Avaa [Viimeistely]-välilehti.
5.
Valitse [Leikkaus].
Aseta leikkausleveyden säätötapa seuraavien ohjeiden mukaisesti.
6.
Napsauta [Tiedot]-painiketta.
7.
Määritä [Säädä leikkausleveyttä] -valintaikkunassa leikkausleveyden säätötapa.
Jos [Säätöperuste] näkyy, [Viimeistelyleveys]-vaihtoehdon valitseminen leikkaa sivut määritettyyn korkeuteen ja leveyteen viimeistelyn jälkeen.
8.
Napsauta [OK]-painiketta.

Aiheeseen liittyvää