[Asettelu]-välilehti

Voit valita asettelun tai määrittää sivun muutoksia tulostettaessa.
[Vihkotulostus]
Tulostaa asiakirjan sivut järjestettyinä siten, että taittamalla asiakirjan kahtia voit tehdä vihkon.
[Tiedot]
Voit määrittää yksityiskohtaiset asetukset käytettäessä vihkotulostusta, esimerkiksi avautumissuunnan ja sisämarginaalin leveyden.
[Vihon asetukset] -valintaikkuna
[+][-]
[Täydellinen sidonta]
Lisää liiman sisällön sisämarginaalin puolelle ja sulkee ne kanteen vihon luomiseksi.
[Tiedot]
Voit määrittää yksityiskohtaiset asetukset käytettäessä vihkotulostusta, esimerkiksi avautumissuunnan ja paperin leveyden.
[Täydellisen sidonnan asetukset] -valintaikkuna
[+][-]
[Lisää vesileima]
Lisää ja tulostaa puoliläpinäkyviä merkkejä (kuten [ERITTÄIN SALAINEN] tai [LUONNOS]) tulostustietojen päälle.
[Tiedot]
Voit tehdä uusia vesileimoja ja muokata aiemmin luotuja vesileimoja.
[Muokkaa vesileimaa] -valintaikkuna
[+][-]
[Lisää kehys]
Tulostaa reunuksen sivun reuna-alueille.
[Juliste]
Suurentaa yhden sivun tulostustietoja ja tulostaa ne usealle paperiarkille. Kun tulostetut arkit liitetään yhteen, ne muodostavat julisteen kaltaisen suuren tulosteen.
Jos valitset [Mukautettu], voit vastaavasti määrittää rivien ja sarakkeiden määrän.
[Tiedot]
Sallii asettaa yksityiskohtia, kuten tulostettavat sivut, tulostetaan reunuksien avulla jne.
[Julisteen asetukset] -valintaikkuna
[+][-]
[Eri koot/suunnat]
Tulostaa tietoja, joissa koko ja suunta vaihtelevat sivujen välillä.
[+][-]
[Ylätunniste/alatunniste]
Voit liittää tulostustietoihin ylä- tai alatunnisteen. Voit määrittää ylä- tai alatunnisteen paikan ja muotoilun.
Jos suoritat vihkotulostusta tai kaksipuolista tulostusta, voit myös määrittää sivun numeron, jolloin se tulostetaan samaan kohtaan sivun etu- ja takapuolelle.
[Lomakepohja]
Tulostaa lomakepohjalle. Voit myös asettaa lomakepohjatulostuksessa käytettävän lomaketiedoston luomisen.
[Lomakepohjan asetukset] -valintaikkuna
[+][-]
[Kopiosarjojen numerointi]
Tulostaa sarjanumerot asiakirjan useisiin kopioihin. Esimerkiksi sarjanumerot tulostetaan siten, että asiakirjan ensimmäiseen kopioon tulostetaan numero 1, toiseen numero 2 ja kolmanteen numero 3 jne.
[+][-]
[Käytä laitteen Varmistettu tulostus -toimintoa]
Käyttää laitteen suojattua tulostustoimintoa.
Käytettävät toiminnot on aktivoitava laitteen puolella.

Aiheeseen liittyvää