Käyttäjänimen määrittäminen

Voit määrittää käyttäjänimen, jota käytetään tulostustöissä. Määritetty käyttäjänimi näkyy laitteen ohjauspaneelissa, ja se tulostetaan ylä- tai alatunnisteiden käyttäjänimenä.
Käyttäjänimen vaihtamiseksi sinun on sallittava muutokset laitteen tiedoissa.

Käyttäjänimen muutosten salliminen

1.
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2.
Napsauta [Laitteen asetukset] -painiketta.
Kun napsautat [Laitteen asetukset] -painiketta, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka kysyy, haluatko tallentaa asetukset, ja sen jälkeen tulostusasetusnäyttö sulkeutuu.
3.
Avaa [Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti.
4.
Napsauta [Muuta järjestelmänvalvojan asetuksia] -painiketta.
Jos näkyviin tulee näyttö, joka pyytää sinua sallimaan näytetyt muutokset, napsauta [Kyllä] → avaa [Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti.
5.
Ota [Asetusten luettelo] käyttöön > [Salli käyttäjänimen muutokset] → napsauta [OK]-painiketta.

Käyttäjänimen asettaminen

1.
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2.
Napsauta [Käyttäjänimen asetukset] -painiketta.
3.
Valitse [Käyttäjänimen asetukset] -valintaikkunassa [Käytettävä nimi] → napsauta [OK].

Aiheeseen liittyvää